city
  • Mobile. 081-9699934
มหัศจรรย์...GEORGIA ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส 8 วัน 5 คืน

มหัศจรรย์...GEORGIA ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส 8 วัน 5 คืน

รหัส BT-GEO59_TK (25APR-02MAY24)

Turkish-Airlines-(TK)

ราคาเริ่มต้น 62,999 บาท/ท่าน

นั่งรถ 4WD ขึ้นเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอเกตี้
นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ป้อมนาริกาลา ชมถ้ำอุพลิสชิเค
อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย ALI AND NINO
ล่องเรือทะเลสาบดำชมอ่าวบาทูมี ป้อมอานานูรี
พิเศษ!! อาหารไทย

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
มหัศจรรย์...GEORGIA ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส 8 วัน 5 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/5746
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : อิสตันบูล (แวะเปลี่ยนเครื่อง) - ทบิลิซิ (จอร์เจีย) - โบสถ์เมเตห์คี - นั่ง CABLE CAR สู่ป้อมนาริกาลา - น้ำตกเลกทากิวี - ถนนคนเดินชาเดอนี่ - สะพานสันติภาพ - ถนน RUSTAVELI AVENUE
  • วันที่ 3 : เมืองซิกนากิ - วิหารบอดี - เดินชมเมืองซิกนากิ - EAST POINT MALL - ชม FOLK SHOW
  • วันที่ 4 : เมืองมอสเคต้า - วิหารจวารี - โบสถ์สเวติทสโคเวลี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย - นั่งรถ 4WD - โบสถ์เกอร์เกตี้
  • วันที่ 5 : เมืองกูดาอูรี - เมืองคูไทซี - ป้อมอานานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน - เมืองถ้ำอุพลิสชิเค
  • วันที่ 6 : โบสถ์เกอลาติ - โบสถ์บรากาติ - FRUIT MARKET - เมืองบาทูมี - ล่องเรือทะเลสาบดำชมอ่าวบาทูมี
  • วันที่ 7 : สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติจอร์เจีย - ALI AND NINO - FOUNTAIN OF NEPTUNE - จัตุรัสเปียเซซ่า - สนามบินบาทูมี - สนามบินอิสตันบูล
  • วันที่ 8 : สนามบินอิสตันบูล - สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
25 เม.ษ. 256702 พ.ค. 256762,99962,99961,9996,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จอร์เจีย ทัวร์จอร์เจียราคาถูก อื่นๆ

 ทบิลิซี - อนุเสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - อ่างเก็บน้ำชินวารี - ขึ้นรถ 4WDสู่ใจกลางเทือกเขาคอเคซัส - คาซเบกี้ - กูดาอูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย  - จอร์เจีย - นั่งกระเช้าไฟฟ้าโคบิ -  ป้อมอันนานูรี  - กอรี - เมืองอัพลิสต์ชิเคห์ - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน - มิสเคต้า - ห้าง East Point  - โบสถ์เมเคตี - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา - อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย - ถนนชาดินี่ - สะพานสันติภาพ - วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี  - ย่านฟรีดอมสแควร์ - ถนนรุสทาเวลี