city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์จอร์เจีย PREMIUM GEORGIA 8วัน 5คืน (TK) (MAR-AUG20)

ทัวร์จอร์เจีย PREMIUM GEORGIA 8วัน 5คืน (TK) (MAR-AUG20)

รหัส GG-PE001

Turkish-Airlines-(TK)

ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์จอร์เจีย PREMIUM GEORGIA 8วัน 5คืน (TK) (MAR-AUG20)

pdf

บินโดยสายการบิน Turkish Airlines พัก รร 4 ดาว กินดี เที่ยวสบาย ...ฟิน
เมืองบาตูมี  ชมย่านจตุรัสปิอาซซ่า เมืองคู่ไทซี   เมืองโกรี  เข้าชมพิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาริน บิดาเเห่งสหภาพโซเวียต 
เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ เข้าชมเมืองถ้ำเก่าเเก่ของจอร์เจีย  เมืองคาสเบกี ขึ้นรถ 4WD เข้าสู่หุบเขาคอเคซัส กรุงทบิลิซี เช้ามชมเขตเมืองเก่า 
 **พิเศษ ดินนอร์สุดหรู ณ ภัตตาคาร Funicular ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาในกรุงทบิลิซี่ **

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จอร์เจีย PREMIUM GEORGIA 8วัน 5คืน (TK) (MAR-AUG20)
http://www.grandholiday.co.th/view/4111
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงอิสตันบูล
  • วันที่ 2 : กรุงอิสตันบูล- เมืองบาตูมี
  • วันที่ 3 : เมืองบาตูมี-เมืองคูไทซี
  • วันที่ 4 : เมืองคูไทซี-เมืองกอรี-เมืองอัพลิสต์ซิเคห์-เมืองคาซเบกี
  • วันที่ 5 : เมืองคาซเบกี-เมืองกูดาอูรี-กรุงทบิลิซี
  • วันที่ 6 : กรุงทบิลิซี่-เมืองมิทสเคต้า-กรุงทบิลิซี่
  • วันที่ 7 : กรุงทบิลิซี-กรุงอิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
  • วันที่ 8 : สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ57,900--12,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จอร์เจีย ทัวร์จอร์เจียราคาถูก อื่นๆ