city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์จอร์เจีย THE GREAT OF GEORGIA จอร์เจียยืนหนึ่ง 6D 3N (FEB-MAR20)(GQ3TBS-EK001)

ทัวร์จอร์เจีย THE GREAT OF GEORGIA จอร์เจียยืนหนึ่ง 6D 3N (FEB-MAR20)(GQ3TBS-EK001)

รหัส GG-B2001

Emirates Air (EK)

ราคาเริ่มต้น 33,333 บาท/ท่าน

ทบิลิซี | คาซเบกี้ | อัพลิสต์ชิเคห์ | อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย | ช้อปปิ้งห้าง East Point
 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จอร์เจีย THE GREAT OF GEORGIA จอร์เจียยืนหนึ่ง 6D 3N (FEB-MAR20)(GQ3TBS-EK001)
http://www.grandholiday.co.th/view/3812
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
  • วันที่ 2 : ดูไบ – ทบิลิซี – เมืองเก่า – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริกาลา
  • วันที่ 3 : มิสเคต้า – วิหารจวารี – ป้อมอันนานูรี –คาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD - โบสถ์เกอร์เกตี้
  • วันที่ 4 : อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - อัพลิสต์ชิเคห์ – วิหารสเวติสโคเวลี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - ทบิลิซี – โบสถ์เมเคตี
  • วันที่ 5 : ทบิลิซี – โรงอาบน้ำโบราณ – วิหารซีโอนี –ช้อปปิ้งถนนจาน ชาเดอนี่ - ช้อปปิ้งห้าง East Point – สนามบิน – ดูไบ
  • วันที่ 6 : กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ33,333--4,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จอร์เจีย ทัวร์จอร์เจียราคาถูก อื่นๆ