GrandHoliday
9.3 10 95
city
  • Mobile. 081-9699934

ทบิลิซี | คาซเบกี้ | อัพลิสต์ชิเคห์ | กอรี่ | พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน | อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย | ช้อปปิ้งห้าง East Point |  มิสเคต้า – วิหารจวารี – ป้อมอันนานูรี –คาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD  - โบสถ์เกอร์เกตี้ – พักโรงแรมในเทือกเขาคอเคซัส

เยเรวาน | เซวาน | วิหารเกกฮาร์ด | วิหารคอร์วิราพ | ทบิลิซี | คาซเบกี้ | อัพลิสต์ชิเคห์ ดูไบ – เยเรวาน – เดอะคาสเคด – จตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน   วิหารเกกฮาร์ด – วิหารการ์นี – เมืองคอร์วิราพ – วิหารคอร์วิราพ – เยเรวาน เซวาน – ทะเลสาบเซวาน – บากราทาเชน – ทบิลิซี – โบสถ์เมเคตี - สะพานแห่งสันติภาพ

สนามบินกรุงทบิลิซี –  ป้อมอนานูรี – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี - เมืองทบิลิซี  เมืองทบิลิซี - กอรี– พิพิธภัณฑ์สตาลิน -อัพลีสต์ซีคห์ – คูไตซี  ตลาดเช้าเมืองคูไตซี – อารามจีลาติ – มหาวิหารบากราติ – เมืองบาทูมี่  บาทูมี่–ทบิลิซี–ป้อมนาริคาล่า – โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน – ทบิลิซี 

สนามบินกรุงทบิลิซี –  เมืองทบิลิซี – ป้อมอนานูรี – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี  เมืองซิกนากี– วิหารบอดี – ควาเรลี – สวนไร่องุ่น  – เมืองทบิลิซี  เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี – ป้อมนาริคาล่า – โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ – ถนนคนเดินชาเดอนี่ 

สนามบินกรุงทบิลิซี –  เมืองทบิลิซี – ป้อมอนานูรี – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี  เมืองซิกนากี– วิหารบอดี – ควาเรลี – สวนไร่องุ่น  – เมืองทบิลิซี  เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี – ป้อมนาริคาล่า – โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ – ถนนคนเดินชาเดอนี่ 

พิเศษ!! กาล่าดินเนอร์พร้อมชมระบำพื้นเมือง  ดูไบ-ทบิลิซี  เมืองมิสเคต้า-วิหารจวารี-วิหารสเวติสเคอเวรี-เมืองถ้ำอุพลิสชิเค- Gallery Mall Shoppin ป้อมอนานูรี-เมืองคาซเบกี้-เทือกเขาคอเคซัส-โบสถ์เกอร์เกตี้-เมืองกูดาอูรี-เมืองทบิลิซี อนุสาวรีย์ the chronicle of Georgia-Tbilisi Mall-ดูไบ

ทบิลิซี | คาซเบกี้ | อัพลิสต์ชิเคห์ | อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย | ช้อปปิ้งห้าง East Point  

เส้นทางแนะนำสัมผัสความคลาสสิคของดินแดนแห่งทะเลดำและเทือกเขาคอเคซัส 8วัน5คืน เที่ยวบินสวยกับสายการบิน5 ดาว Turkish Airlines บินเข้าทบีลิซี่/บินออกบาทูมิ ถึงเช้ากลับเย็น ท่องเที่ยวคุ้มสุดๆ โปรแกรมไม่เหนี่อย ทบีลีซี่-มิทสเคต้า-คาสเบกิ-หุบเขาคอเคซัส-โกรี-อุพลิสชิเค-บอร์โจมี- คูไทซี-ถ้ำโพรมิธีอุส-บาทูมิ

อิสตันบูล(ตุรกี)  – สนามบินกรุงทบิลิซี – เมืองทบิลิซี – ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี – ป้อมนาริคาล่า – โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้  ป้อมอนานูรี – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี - คนเดินชาเดอนี่ เมืองซิกนากี– วิหารบอดี – ควาเรลี – สวนไร่องุ่น  – เมืองทบิลิซี