GrandHoliday
9.3 10 95
city
  • Mobile. 081-9699934

ทบิลิซี่ | คาซเบกี้ | อัพลิสต์ชิเคห์ | เยเรวาน | เซวาน | วิหารเกกฮาร์ด | วิหารคอร์วิราพ| 

สัมผัสมนต์เสน่ห์ของเทือกเขาคอเคซัสอย่างใกล้ชิด ที่เมืองคาซเบกี้ ตามรอยโศกนาฏกรรมความรักแสนเศร้าของอาลีและนีโน ที่เมืองบาตูมี

เมืองมิสเคต้า วิหารจวารี วิหารสเวติสเคอเวรี เมืองถ้ำอุพลิสชิเค เมืองคาซเบกี้ เทือกเขาคอเคซัส เมืองคาซเบกี้ โบสถ์ตรีนิตี้ 

เมืองบากู คาราวานซาราย หอคอยไมเด็น โกบุสตาน เทือกเขาคอเคซัส เมืองทบิลีซี ป้อมอนานูรี คาซเบกี้ ทบิลีซีเคเบิ้ลคาร์ พิเศษ นั่งรถ 4WD ลิ้มรสจอร์เจียนไวน์ และ อาหารไทย

  นั่งรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ ล่องเรือยางชมธรรมชาติที่ มาร์ทวีลี แคนยอน แวะถ่ายรูป ณ สวนบอร์โจมี ลิ้มรสชาติของ ไวน์ท้องถิ่น !!! ดื่มด่ำดินเนอร์มื้อค่ำ พร้อมชมโชว์พื้นเมือง

ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-กอรี-อุพลิสลิเค่-คูไตซี-บาทูมี-อนานูริ-กูดาอูรี-คาซเบกี ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร Georgia Cuisine นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church

ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-กอรี-อุพลิสชิเค่-บอร์โจมี-ซิกนากี-ควาเรลี อนานูริ-กูดาอูรี-คาซเบกี

ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-อนานูริ-คาซเบกี-ซิกนากี-บากู โกบุสตานแหลมอับเชรอน-Mud Volcano-ภูเขาแห่งไฟ-เชคี-ลาโกห์เดกิ

บากู-โกบุสตาน-แหลมอับเชรอน-Mud Volcano-ภูเขาแห่งไฟ  ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-อนานูริ-คาซเบกี ฮักห์พาร์ท-เยเรวาน-เกกฮาร์ด

สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัสและร่องรอยอารยธรรมกว่าพันปี ทบิลิซิ ชมเมืองหลวงจอร์ทเจยียที่มีอายุกว่า1,500 ปี ชมเมืองถ้ำอุพลิสชิเค เข้าชมพิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน

ทบิลิซี | คาซเบกี้ | อัพลิสต์ชิเคห์ | อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย | บาทูมิ | ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ  | รับประทานอาหารค่ำบนตึก Alphabetic Tower |  ถ้ำโพรมิธีอุส  | บอร์โจมี | ช้อปปิ้งห้าง East Point 

ทบิลิซี | คาซเบกี้ | อัพลิสต์ชิเคห์ | อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย | ช้อปปิ้งห้าง East Point พักบนสกีรีสอร์ทหรือพักบนคาซเบกี้ | บินสายการบิน Full service ระดับ 5 ดาว

ทบิลิซี | นครถ้ำวาร์ดเซีย | ป้อมราบาติ | บอร์โจมี | ถ้ำโพรมีธีอุส | บาทูมิ  | ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ | คูไตซี| คาซเบกี้ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา | อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย | ช้อปปิ้งห้าง East Point พักบนสกีรีสอร์ทหรือพักบนคาซเบกี้ | บินสายการบิน Full service ระดับ 5 ดาว

ทบิลิซี | คาซเบกี้ | อัพลิสต์ชิเคห์ | กอรี่ | พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน | อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย | บอร์โจมี | ป้อมราบาติ |ช้อปปิ้งห้าง East Point | พักบนสกีรีสอร์ทหรือพักบนคาซเบกี้ | บินสายการบิน Full service ระดับ 5 ดาว

ทบิลิซี | คาซเบกี้ | อัพลิสต์ชิเคห์ | อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย | ช้อปปิ้งห้าง East Point

บากู | ภูเขาโคลน | ทบิลิซี | คาซเบกี้ | อัพลิสต์ชิเคห์ | เซวาน | วิหารเกกฮาร์ด | วิหารคอร์วิราพ | เยเรวาน

เยเรวาน | เซวาน | วิหารเกกฮาร์ด | วิหารคอร์วิราพ | ทบิลิซี | คาซเบกี้ | อัพลิสต์ชิเคห์

โบสถ์เกอร์เกตี้ มหาวิหารบาเกติ ย่านเมืองเก่าบาทูมี่ ป้อมนาริคาล่า ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี่ โบสถ์ทรินิตี้

นั่ง 4WD ตะลุยยอดเขาคาซเบกี้ แห่งเทือกเขาคอเคซัส โบสถ์เกอร์เกตี้ มหาวิหารบาเกติ ย่านเมืองเก่าบาทูมี่ ป้อมนาริคาล่า ่ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี่ โบสถ์เซนทรินิตี้

เที่ยวดินแดนมรดกโลก เมืองถ้ำอัพลิสสิค มหาวิหารบาเกติ นั่ง4WD ตะลุยยอดเขาคาซเบกี้ แห่งเทือกเขาคอเคซัส ย่านเมืองเก่าบาทูมี่ ป้อมนาริคาล่า ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี่ โบสถ์เซนทรินิตี้

ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-คาสเบกิ-อุพลิสชิเค-คูไทซี-บาทุมิ

เมืองบาตูมี ชมย่านจตุรัสปิอาซซ่า แวะถ่ายภาพกับรูปปั้นอาลีและนีโน่ ล่องเรือทะเลดำ เมืองคู่ไทซี เข้าชมโบสถ์เบกราติ อารามเกลาติ ช็อปปิ้งตลาดพื้นเมือง Central Maeket เมืองโกรี เข้าชมพิพิภัณฑ์โจเซฟ สตาริร บิดาแห่งสหภาพโซเวียต เมืองอัพลิสต์ชิเคห์ เข้าชมเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย เมืองทูดาอูรี่ เข้าชมป้อมอนานูรี่ อนุเสาวรีย์ The Chronicle of Georogia เมืองคาสเบกี ขึ้นรถ 4WD เข้าสู่หุบเาคอเคซัส เข้าชมโบสถ์เก้ ซึ่งเป็นโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส และเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของจอร์เจีย

โบสถ์เทอร์เกตี้ วิหารจวารี วิหารสเวติสโคเวลี ถนนคนเดินชาเดอนี่ ป้อมอนานูรี อ่างเก็บน้ำชินวาลี พิพิธภัณฑ์สตาลิน เมืองอัพลีสสิค

โบสถ์เกอร์เกตี้​ วิหารจวารี วิหารสเวติสโคเวลี ถนนคนเดินชาเดอนี่ ป้อมอนาบูรี อ่างเก็บน้ำชินวาลี พิพิธภัณฑ์สตาลิน เมืองอัพลีสสิค

บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่องทุกที่นั่ง นั่งรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ ขึ้นกระเช้าชมไฟฟ้าชมป้อมนาริคาล่า ชมบรรยากาศ ชม 2 มรดกโลก ณ เมือง คูไตซี ลิ้มรสชาติของ ไวน์ท้องถิ่น ณ Kvareli พิเศษ...!!! ดื่มด่ำดินเนอร์มื้อค่ำ พร้อมชมโชว์พื้นเมือง

โดยสายการบิน AIR ASIA X  (XJ) นั่งรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ ขึ้นกระเช้าชมไฟฟ้าชมป้อมนาริคาล่า ชมบรรยากาศ ลิ้มรสชาติของ ไวน์ท้องถิ่น ณ Khareba Winery เดินช้อปปิ้ง ชิวๆ ณ ถนนคนเดินชาเดอนี่ !!! ดื่มด่ำดินเนอร์มื้อค่ำ พร้อมชมโชว์พื้นเมือง

สัมผัสมนต์เสน่ห์ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ชมเมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ เมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

สัมผัสอารยะธรรมดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส 2 ประเทศ 9วัน6คืน เที่ยวคุ้มสุดๆ กับทัวร์คุณภาพพรีเมี่ยม โปรแกรมจัดอย่างลงตัว พักโรงแรม4-5*มาตราฐานอินเตอร์ รถบัสใหม่นั่งสบาย อาหารจัดเต็มทุกมื้อ อาเซอร์ไบจาน ดินแดนแห่งไฟที่​ใหญ่​ที่​สุด​ใน​สาม​ประเทศ​​​เขต​เทือก​เขา​คอเคซัส​ บากู- อะเทห์กาห์ -เชมาค่า-เชคี จอร์เจีย ดินแดนมรดกโลกแห่งเทือกเขาคอเคซัส ซิกเนกิ-ทบีลิซี่-มิทสเคต้า-คาสเบกิ

สัมผัสมนต์เสน่ห์ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส สนุกสนานกับการเล่นสกี พร้อมพักโรงแรมสกีรีสอร์ท 1 คืน พิเศษ!! เมนูอาหารไทย ชิมไวน์คูวาเรลี

บินโดยสายการบิน Turkish Airlines พัก รร 4 ดาว กินดี เที่ยวสบาย ...ฟิน เมืองบาตูมี  ชมย่านจตุรัสปิอาซซ่า เมืองคู่ไทซี   เมืองโกรี  เข้าชมพิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาริน บิดาเเห่งสหภาพโซเวียต  เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ เข้าชมเมืองถ้ำเก่าเเก่ของจอร์เจีย  เมืองคาสเบกี ขึ้นรถ 4WD เข้าสู่หุบเขาคอเคซัส กรุงทบิลิซี เช้ามชมเขตเมืองเก่า   **พิเศษ ดินนอร์สุดหรู ณ ภัตตาคาร Funicular ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาในกรุงทบิลิซี่ **

เส้นทางแนะนำสัมผัสความคลาสสิคของดินแดนแห่งทะเลดำและเทือกเขาคอเคซัส 8วัน5คืน เที่ยวบินสวยกับสายการบิน5 ดาว Turkish Airlines บินเข้าทบีลิซี่/บินออกบาทูมิ ถึงเช้ากลับเย็น เที่ยวครบทุกไฮไลท์เหนือจรดใต้ อาหารดี โรงแรมมาตรฐานอินเตอร์ 4-5 ดาว   ทบีลีซี่-มิทสเคต้า-คาสเบกิ-หุบเขาคอเคซัส-โกรี-อุพลิสชิเค- Akhaltsikhe-ปราสาทราบัต-บอร์โจมี-คูไทซี-บาทูมิ

สัมผัสมนต์เสน่ห์ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ โบสถ์สัญลักษณ์ของประเทศจอร์เจีย ที่มีวิวทิวทัศน์โดยรอบสวยงามที่สุด

สัมผัสมนต์เสน่ห์ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส สนุกสนานกับการเล่นสกี พร้อมพักโรงแรมสกีรีสอร์ท 1 คืน