city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน (JUN-AUG 16)

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน (JUN-AUG 16)

รหัส KH-MR002 ทัวร์นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน

Cambodia Angkor Air (K6)

ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท/ท่าน

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน ราคาถูก เดินทางสู่กัมพูชา โดย สายการบินแห่งชาติ CAMBODIA ANGKOR (K6) ชมความยิ่งใหญ่ของปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
พิเศษ  ไหว้พระขอพรอันประเสริฐ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ต์ พร้อมชมโชว์อัปสรา พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน (JUN-AUG 16)
http://www.grandholiday.co.th/view/888
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : วันแรก กรุงเทพ ฯ – เสียมเรียบ – พนมบาเค็ง – ตลาดไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 2 : วันที่สอง นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรม – นครวัด – ลานช้าง – ลานพระเจ้าขี้เรื้อน
  • วันที่ 3 : วันที่สาม องค์เจ๊ก องค์จอม - ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ – เสียมเรียบ – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 26 มิ.ย. 255828 มิ.ย. 255811,90011,90011,9002,000
(เต็ม) 30 ก.ค. 255801 ส.ค. 255811,90011,90011,9002,000
(เต็ม) 14 ส.ค. 255816 ส.ค. 255811,90011,90011,9002,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์กัมพูชา ทัวร์กัมพูชาราคาถูก อื่นๆ

ทัวร์นครวัด นครธม เดินทาง จากกรุงเทพ - โรงเกลือ โดยรถตู้ปรับอากาศ พิเศษ….สำหรับลูกค้า แกรนด์ ฮอลิเดย์เท่านั้น !! ลูกค้า 10 ท่านขึ้นไป รถในกัมพูชาปรับเป็นรถบัส 25 ที่นั่ง รถดีแอร์เย็น นั่งสบายไม่แออัด สักการะ องค์เจ็ก องค์จอม ล่องเรือโตนเลสาบ ปราสาทบันทายสรี ปราสาทตาพรหม บริการอาหารรสเลิศ ทั้งอาหารไทย และอาหารสากล เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ พร้อมชมโชว์อัปสรา วัฒนธรรมพื้นบ้านสุดอลังการ พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย บริการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ไทย – กัมพูชา แบบ VIP