city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (MAR20)(BT-REP01_FD)

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (MAR20)(BT-REP01_FD)

รหัส KH-BI009

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท/ท่าน

เดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา โดยสายการบินแอร์เอเชีย
ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมความสวยงามของปราสาทบายน
ชมปราสาทตาพรหมและความสวยงามของปราสาทบันทายศรี
ล่องเรือโตนเลสาบทะเลสาบน้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สักการะศาลองค์เจ๊ก องค์จอม
อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (MAR20)(BT-REP01_FD)
http://www.grandholiday.co.th/view/3077
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา
  • วันที่ 2 : นครธม –ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด –ไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 3 : ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ – วัดทไม – ร้านเครื่องเงิน+เพชร – สนามบินเสียมเรียบ – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ12,9009,9999,9992,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์กัมพูชา ทัวร์กัมพูชาราคาถูก อื่นๆ