GrandHoliday
9.3 10 95
city
  • Mobile. 081-9699934
  • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม ราคาถูก แพคเกจทัวร์กัมพูชา

  • บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด มีความพร้อมในการบริการ ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก ทัวร์นครวัด นครธม ด้วยโปรแกรม แพคเกจทัวร์กัมพูชา แบบประหยัด คุณภาพดี นำพาท่านเที่ยวกัมพูชา ชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของดินแดนอารยธรรมเขมร เช่น กรุงพนมเปญ นครวัด นครธม เสียมเรียม อีกหลากหลาย เนื่องจากประเทศกัมพูชาเป็นแหล่งวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมกับสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม ทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนดินแดนกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง

    บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ยินดีนำเสนอโปรแกรม ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก แพคเกจทัวร์กัมพูชา ทัวร์นครวัด นครธม โดยท่านสามารถเลือกโปรแกรม ทัวร์กัมพูชา ที่ท่านสนใจได้ที่ด้านล่าง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เปิดให้บริการ รับจัดกรุ๊ป ทัวร์กัมพูชา แบบประหยัด รับประกันคุณภาพ


เสียมเรียบ - นครวัด - นครธม - โตนเลสาบ  3วัน 2 คืน ×ชมความยิ่งใหญ่ ปราสาทนครวัด 1 ใน 7มหัศจรรย์ของโลก ×เปิดตำนานกวนเกษียรสมุทร จุดกำเนิด “นางอัปสรา” ×อลังการ! เที่ยวทะเลสาบเขมร โตนเลสาบ ชมวิถีชีวิตลอยน้ำ ×เต็มอิ่มบุฟเฟต์นานาชาติพร้อมชมโชว์การแสดงชุดระบำอัปสร ศิลปะพื้นเมืองของกัมพูชา

พนมเปญ – เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน ×ท่องแดนอารยธรรมโบราณ มนต์เสน่ห์อันน่าหลงไหล ×พระราชวังเขมรินทร์ พระราชวังมีชีวิตแห่งพนมเปญ ×เยือนคุกตวลสเลงทุ่งสังหาร…โลกไม่มีวันลืม สิ่งเตือนใจชาวกัมพูชา ×ชมความยิ่งใหญ่ ปราสาทนครวัด 1 ใน 7มหัศจรรย์ของโลก ×อลังการ! เที่ยวทะเลสาบเขมร โตนเลสาบ ชมวิถีชีวิตลอยน้ำ

พนมเปญ •วัดพนม • พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล •เสียมเรียบ •  ศาลองค์เจ๊ก • องค์จอม • ชมโชว์ระบำอัปสรา ​นครธม • ปราสาทบันทายศรี • ปราสาทบายน • ปราสาทตาพรหม • นครวัด • ตลาดซาจ๊ะ

เดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา โดยสายการบินแอร์เอเชีย ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมความสวยงามของปราสาทบายน ชมปราสาทตาพรหมและความสวยงามของปราสาทบันทายศรี ล่องเรือโตนเลสาบทะเลสาบน้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สักการะศาลองค์เจ๊ก องค์จอม อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม

เดินทางสู่เมืองพนมเปญ เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา โดยสายการบินแอร์เอเชีย ชมปราสาท ชมนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัสจรรย์ของโลก ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชีย พิเศษ !! บุฟเฟต์นานาชาติ

สักการะ องค์เจ็ก องค์จอม  “ศาลยายเทพ” เพื่อขอพร ให้ค้าขายร่ำรวย และขอให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ล่องเรือโตนเลสาบ ปราสาทบันทายสรี ปราสาทตาพรหม บริการอาหารรสเลิศ ทั้งอาหารไทย และอาหารสากล เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ พร้อมชมโชว์อัปสรา วัฒนธรรมพื้นบ้านสุดอลังการ พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย