city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ตั๋วเครื่องบิน

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปกลับ อเมริกา (usa) // แคนาดา (can)

Eva Air (BR)

GrandHoliday 9.510136 ราคาเริ่มต้น 25,500 บาท/ท่าน

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปกลับ อเมริกา (USA) // แคนาดา (CAN)
โดยสายการบิน “อีว่า แอร์ EVA AIR (BR)”
สายการบินระดับ 5 ดาว ที่ได้รับการการันตีคุณภาพโดย
SKYTRAX องค์กรการจัดอันดับมาตรฐานของสายการบินระดับนานาชาติ 
 ราคาสุดช็อก!!! เริ่มต้นเพียง 25,500 บาท (รวมภาษี)
**โปรโมชั่นนี้สำหรับจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 60 วัน เท่านั้น**

สำรองที่นั่งตั้งแต่: วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2561
เดินทางได้ตั้งแต่: เมษายน - ธันวาคม 2561

Low Season: 1 - 5 เม.ย. // 18 เม.ย. - 24 มิ.ย. // 1 ก.ย. - 13 ธ.ค.61
Hi Season: 6 - 17 เม.ย. // 25 มิ.ย. - 31 ส.ค. // 18 - 31 ธ.ค.61
(ที่นั่งโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด กรุณาเช็คที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ::: อเมริกา (AMERICA):::

เส้นทาง

(Round Trip)

ประเภทบัตรโดยสาร​

(Class Type)

ราคา / Price

Low Season

ราคา / Price

Hi Season

 
 ลอสแองเจลิส
(LOS ANGELES)
Economy Class
 
25,500
(รวมภาษีแล้ว)
 
30,900
(รวมภาษีแล้ว)
Elite Class
53,700
(รวมภาษีแล้ว)
57,000
(รวมภาษีแล้ว)
 

เส้นทาง

(Round Trip)

ประเภทบัตรโดยสาร​

(Class Type)

ราคา / Price

Low Season

ราคา / Price

Hi Season

 
ซานฟรานซิสโก
(SAN FRANCISCO)
 
Economy Class
 
 25,500
(รวมภาษีแล้ว)
 
 30,900
(รวมภาษีแล้ว)
Elite Class
 53,700
(รวมภาษีแล้ว)
57,000
(รวมภาษีแล้ว)

 

เส้นทาง

(Round Trip)

ประเภทบัตรโดยสาร​

(Class Type)

ราคา / Price

Low Season

ราคา / Price

Hi Season

นิวยอร์ค
(NEW YORK)
 
 
Economy Class
 
 29,300
(รวมภาษีแล้ว)
 
 31,800
(รวมภาษีแล้ว)
Elite Class
 56,500
(รวมภาษีแล้ว)
59,500
(รวมภาษีแล้ว)
 
 

เส้นทาง

(Round Trip)

ประเภทบัตรโดยสาร​

(Class Type)

ราคา / Price

Low Season

ราคา / Price

Hi Season


ซีแอตเทิล
(SEATTLE)
 
 
 
 
 
Economy Class
 
 
 35,000
(รวมภาษีแล้ว)
 
36,600
(รวมภาษีแล้ว)
 
Elite Class
 
 
 64,200
(รวมภาษีแล้ว)
 
 
 68,600
(รวมภาษีแล้ว)
  
 
 

เส้นทาง

(Round Trip)

ประเภทบัตรโดยสาร​

(Class Type)

ราคา / Price

Low Season

ราคา / Price

Hi Seasonฮิวสตัน
(HOUSTON, TEXAS)
 
 
 
 
 
 
Economy Class
 
 
 35,200
(รวมภาษีแล้ว)
 
 39,000
(รวมภาษีแล้ว)
 
Elite Class
 
 
 67,400
(รวมภาษีแล้ว)
 
 
 70,400
(รวมภาษีแล้ว)
 
 

เส้นทาง

(Round Trip)

ประเภทบัตรโดยสาร​

(Class Type)

ราคา / Price

Low Season

ราคา / Price

Hi Season


ชิคาโก
(CHICAGO)
 
 
 
Economy Class
 
 33,700
(รวมภาษีแล้ว)
 
 
 36,200
(รวมภาษีแล้ว)
 
Elite Class
 
 
 60,500
(รวมภาษีแล้ว)
 
 
 63,500
(รวมภาษีแล้ว)
 

 

-----------------------------------------------------------------------------

 ::: แคนาดา (CANADA):::

เส้นทาง

(Round Trip)

ประเภทบัตรโดยสาร​

(Class Type)

ราคา / Price

Low Season

ราคา / Price

Hi Season
แวนคูเวอร์
 (VANCOUVER)
 
 
 
 
 
 
Economy Class
 
 
 26,500
(รวมภาษีแล้ว)
 
 31,900
(รวมภาษีแล้ว)
 
Elite Class
 
 
 55,600
(รวมภาษีแล้ว)
 
 
 67,300
(รวมภาษีแล้ว)
 
 

เส้นทาง

(Round Trip)

ประเภทบัตรโดยสาร​

(Class Type)

ราคา / Price

Low Season

ราคา / Price

Hi Season

โทรอนโต
 (TORONTO)
 
 
 
 
 
Economy Class
 
 35,900
(รวมภาษีแล้ว)
 
38,900
(รวมภาษีแล้ว)
Elite Class
68,500
(รวมภาษีแล้ว)
76,200
(รวมภาษีแล้ว)
 
 
เงื่อนไขและข้อกำหนดของตั๋วเครื่องบิน
  •  ราคาข้างต้นเป็นราคาตั๋วไป - กลับชั้นประหยัด เดินทางโดยสายการบิน EVA AIR (BR) เท่านั้น
  •  โปรโมชั่นสำหรับสำรองที่นั่ง และออกตั๋วเครื่องบินก่อนเดินทางย่างน้อย 60 วัน
  •  บัตรโดยสารมีอายุ 3 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
  •  กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว สามารถเปลี่ยนวันเดินทางขากลับได้ไม่เสียค่าธรรมเนียม (กรณีมีที่นั่งโปรโมชั่นว่าง) หรือเสียค่าส่วนต่าง (ถ้ามี)
  •  ตั๋วเครื่องบินที่ยังไม่ได้ใช้ทั้งใบสามารถขอคืนเงินได้ (Refund) เสียค่าธรรมเนียม 8,000 บาท
  •  ราคารวมภาษีคำนวณจากภาษีสนามบิน และน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 6 ม.ค.61  เนื่องจากภาษีฯ อาจเปลี่ยนแปลง
  •  สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามสายการบินกำหนด