city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์จีน กำแพงเมืองจีน-พระราชวังฤดูร้อน ตะลุยสวนเชอร์รี่ 5 DAYS  4 NIGHTS

ทัวร์จีน กำแพงเมืองจีน-พระราชวังฤดูร้อน ตะลุยสวนเชอร์รี่ 5 DAYS 4 NIGHTS

รหัส CN-MR092

Cathay-Pacific-(CX)

ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท/ท่าน

บินลัดฟ้าสู่แดนมังกร โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC 
ตะลุยสวนเชอร์รี่ พร้อม พิชิตกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูร้อน สถานที่ตากอากาศในยุครุ่งเรืองของพระนางซูสีไทเฮา
เที่ยวชมหอฟ้าเทียนถาน ซึ่งเชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของจักรวาลซูโจว
ช้อปปิ้งกันให้จุใจที่ตลาดรัสเซีย ยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูก ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ
อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษมากมาย เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล ฯลฯ

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน กำแพงเมืองจีน-พระราชวังฤดูร้อน ตะลุยสวนเชอร์รี่ 5 DAYS 4 NIGHTS
http://www.grandholiday.co.th/view/978
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง
  • วันที่ 2 : จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ร้านชา – วัดลามะ – กายกรรมปักกิ่ง
  • วันที่ 3 : พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก – หอฟ้าเทียนถาน – ร้านนวดฝ่าเท้า – ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง
  • วันที่ 4 : หยก – บัวหิมะ – กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน – ชมสวนเชอร์รี่ – ผ้าไหม – ผ่านชมสนามกีฬารังนก
  • วันที่ 5 : ผีเซี๊ยะ – ตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 15 พ.ค. 255919 พ.ค. 255913,90016,90016,9005,000
(เต็ม) 17 พ.ค. 255921 พ.ค. 255913,90016,90016,9005,000
(เต็ม) 27 พ.ค. 255931 พ.ค. 255913,90016,90016,9005,000
(เต็ม) 02 มิ.ย. 255906 มิ.ย. 255913,90016,90016,9005,000
(เต็ม) 07 มิ.ย. 255911 มิ.ย. 255913,90016,90016,9005,000
(เต็ม) 14 มิ.ย. 255918 มิ.ย. 255913,90016,90016,9005,000
19 มิ.ย. 255923 มิ.ย. 255913,90016,90016,9005,000
24 มิ.ย. 255928 มิ.ย. 255913,90016,90016,9005,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ