city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์อินโดนิเซีย บาหลี สบายสบาย 4วัน 3คืน (MAR18)

ทัวร์อินโดนิเซีย บาหลี สบายสบาย 4วัน 3คืน (MAR18)

รหัส BALI-SB019

THAI LION AIR

ราคาเริ่มต้น 13,559 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์อินโดนิเซีย บาหลี สบายสบาย 4วัน 3คืน (MAR18)

pdf

เดินทางสู่บาหลี โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL)
ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต
ชม วัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสาบ
หมู่บ้าน คินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู ที่สวยที่สุด

ชม วัดอูลูวาตู วัดริมหน้าผาอันศักดิ์ของบาหลี และวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์วัดเตียร์ตาอัมปีล

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์อินโดนิเซีย บาหลี สบายสบาย 4วัน 3คืน (MAR18)
http://www.grandholiday.co.th/view/1615
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – บาหลี - วัดอูลูวาตู - ช็อปปิ้งย่านคูต้า
  • วันที่ 2 : ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน – หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล - ตลาดปราบเซียน
  • วันที่ 3 : ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานู บราตัน - ชมการผลิตกาแฟขี้ชะมด - วัดทานาห์ลอต
  • วันที่ 4 : อปปิ้งร้านกฤษณา - สนามบินบาหลี – กรุงเทพ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 24 ก.พ. 256127 ก.พ. 256113,55913,55912,5593,900
(เต็ม) 01 มี.ค 256104 มี.ค 256115,55915,55914,5593,900
10 มี.ค 256113 มี.ค 256113,55913,55912,5593,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย ทัวร์อินโดนีเซียราคาถูก อื่นๆ

ชมวัดอูลูวาตู วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร  ชมหมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านแห่งนี้เป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่สวยงามที่สุด ชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาไฟ และทะเลสาบบาร์ตูห์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ชมวัดทานาห์ลอต  ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี"  ชมมหาเจดีย์บุโรพุทโธ “Borobudor” ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรูโดย สายการบินแห่งชาติการบิน