alay
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์จีน HARBIN ICY SNOW 7D5N BY XW (DEC 17 - FEB 18 )

ทัวร์จีน HARBIN ICY SNOW 7D5N BY XW (DEC 17 - FEB 18 )

รหัส CN-ZG146 ทัวร์จีน ราคาถูก

Nok Scoot

ราคาเริ่มต้น 31,777 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์จีน HARBIN ICY SNOW 7D5N BY XW (DEC 17 - FEB 18 )

pdf

เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT เครื่องลำใหญ่ บินตรง
นั่งรถไฟความเร็วสูงมุ่งสู่ฮาร์บิ้น เที่ยวได้อย่างเต็มอิ่ม ไม่เหนื่อยนั่งรถ
ชมความยิ่งใหญ่ของเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 1 ปีมีครั้งเดียวที่ฮาร์บิ้น
สนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม เล่นสกีบนหิมะขาวโพลน ณ จี๋หัว สกีรีสอร์ท
ชมมรดกโลกพระราชวังต้องห้ามกู้กง ที่ตั้งอยู่นอกมหานครปักกิ่ง
ช้อปปิ้งจุใจถนนโบราณกวนตง และ ย่านช้อปปิ้งถนนจงเจีย เสิ่นหยาง
 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน HARBIN ICY SNOW 7D5N BY XW (DEC 17 - FEB 18 )
http://www.grandholiday.co.th/view/1530
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
  • วันที่ 2 : เสิ่นหยาง - พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง – ถนนคนเดินหม่านชิง – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ฮาร์บิ้น – ร้านขายเสื้อกันหนาว
  • วันที่ 3 : ร้านศิลปะรัสเซีย – เกาะพระอาทิตย์(รวมรถราง)- ชมหิมะแกะสลัก – สวนเสือไซบีเรีย – ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง HARBIN ICE SNOW FESTIVAL 2018
  • วันที่ 4 : ฮาร์บิ้น – จี๋หัว สกีรีสอร์ท
  • วันที่ 5 : ร้านสิ้นค้าพื้นเมือง – โบสถ์เซ็นโซเฟีย – ถนนจงหยาง – อนุเสาวรีย์ฝั่งหงส์สวนสตาลิน - ถนนโบราณกวนตง
  • วันที่ 6 : รถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเสิ่นหยาง – บ้านนายพลตระกูลจาง – ช้อปปิ้งย่านถนนจงเจีย
  • วันที่ 7 : เสิ่นหยาง – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
19 ธ.ค. 256025 ธ.ค. 256032,77732,77732,7776,000
26 ธ.ค. 256001 ม.ค. 256135,77735,77735,7777,500
09 ม.ค. 256115 ม.ค. 256131,77731,77731,7776,000
23 ม.ค. 256129 ม.ค. 256131,77731,77731,7776,000
06 ก.พ. 256112 ก.พ. 256131,77731,77731,7776,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ

นำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงปักกิ่ง โดยสายการบินแอร์ไชน่า เยี่ยมชมจัตุรัสเทียนอันเหมินจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกใจกลางกรุงปักกิ่งพระราชวังกู้กง พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี ณ หอฟ้าเทียนถานสถานซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดาในระยะย่างเข้าฤดูหนาว  ศิลปะแบบธิเบต นมัสการพระศรีอารยเมตไตรที่งดงาม ณ วัดลามะยงเหอกง จากนั้นนำท่านชมกำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวนที่นับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง