city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
โปรน้องดี พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3วัน2คืน (MAR 18) (MMR021)

โปรน้องดี พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3วัน2คืน (MAR 18) (MMR021)

รหัส MM-BI039 ทัวร์พม่า ราคาถูก

Bangkok Airways (PG)

ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท/ท่าน

เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ จากนั้นชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน แปลว่า ก้อนหินทอง ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง5.5 เมตรตั้งอยู่บนก้อนหินกลมๆ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ จากนั้นนำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง รับชุดเสริมบารมี(เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+ชุดสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
โปรน้องดี พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3วัน2คืน (MAR 18) (MMR021)
http://www.grandholiday.co.th/view/1517
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
  • วันที่ 2 : ย่างกุ้ง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
  • วันที่ 3 : พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 09 ก.พ. 256111 ก.พ. 256112,90012,50011,9003,000
(เต็ม) 16 ก.พ. 256118 ก.พ. 256112,90012,50011,9003,000
(เต็ม) 23 ก.พ. 256125 ก.พ. 256112,90012,50011,9003,000
01 มี.ค 256103 มี.ค 256112,90012,50011,9003,000
02 มี.ค 256104 มี.ค 256112,90012,50011,9003,000
09 มี.ค 256111 มี.ค 256112,90012,50011,9003,000
23 มี.ค 256125 มี.ค 256112,90012,50011,9003,000
30 มี.ค 256101 เม.ษ. 256112,90012,50011,9003,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก อื่นๆ