city
  • Mobile. 081-9699934
ปีใหม่ โปรน้องดี พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3วัน2คืน (DEC18) MMR021-PG

ปีใหม่ โปรน้องดี พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3วัน2คืน (DEC18) MMR021-PG

รหัส MM-BI039 ทัวร์พม่า ราคาถูก

Bangkok Airways (PG)

ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท/ท่าน

เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์
ชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน แปลว่า ก้อนหินทอง 
ชม พระราชวังบุเรงนอง สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง
รับชุดเสริมบารมี(เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+ชุดสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ปีใหม่ โปรน้องดี พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3วัน2คืน (DEC18) MMR021-PG
http://www.grandholiday.co.th/view/1517
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
  • วันที่ 2 : ย่างกุ้ง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
  • วันที่ 3 : พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 01 ธ.ค. 256103 ธ.ค. 256112,90012,50011,9003,000
(เต็ม) 07 ธ.ค. 256109 ธ.ค. 256112,90012,50011,9003,000
(เต็ม) 08 ธ.ค. 256110 ธ.ค. 256113,90013,50012,9003,000
(เต็ม) 14 ธ.ค. 256116 ธ.ค. 256112,90012,50011,9003,000
(เต็ม) 15 ธ.ค. 256117 ธ.ค. 256112,90012,50011,9003,000
(เต็ม) 21 ธ.ค. 256113 ธ.ค. 256114,90014,50013,9003,000
22 ธ.ค. 256124 ธ.ค. 256114,90014,50013,9003,000
28 ธ.ค. 256130 ธ.ค. 256114,90014,50013,9003,000
29 ธ.ค. 256131 ธ.ค. 256116,90016,50015,9003,000
30 ธ.ค. 256101 ม.ค. 256216,90016,50015,9003,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก อื่นๆ