city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
 ทัวร์ญี่ปุ่น FRESH OSAKA TAKAYAMA 5 วัน 3 คืน (MAY - JUN17)

ทัวร์ญี่ปุ่น FRESH OSAKA TAKAYAMA 5 วัน 3 คืน (MAY - JUN17)

รหัส JP-ZG164 ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 30,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น FRESH OSAKA TAKAYAMA 5 วัน 3 คืน (MAY - JUN17)

pdf

นำท่านบินสู่ญี่ปุ่นโดยสายการบิน แอร์เอเชีย
เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ   
เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ชมมรดกโลกวัดน้ำใส สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น
ช้อปปิ้งเต็มอิ่มกันที่ชินไชบาชิ
ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นแบบฉบับญี่ปุ่น

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น FRESH OSAKA TAKAYAMA 5 วัน 3 คืน (MAY - JUN17)
http://www.grandholiday.co.th/view/1293
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
  • วันที่ 2 : เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – อิออน จัสโก้
  • วันที่ 3 : นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – กิฟุ
  • วันที่ 4 : ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท – สนามบินคันไซ
  • วันที่ 5 : สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
03 พ.ค. 256007 พ.ค. 256033,90033,90033,9008,000
04 พ.ค. 256008 พ.ค. 256033,90033,90033,9008,000
05 พ.ค. 256009 พ.ค. 256033,90033,90033,9008,000
06 พ.ค. 256010 พ.ค. 256033,90033,90033,9008,000
09 พ.ค. 256013 พ.ค. 256032,90032,90032,9008,000
10 พ.ค. 256014 พ.ค. 256032,90032,90032,9008,000
12 พ.ค. 256016 พ.ค. 256030,90030,90030,9008,000
13 พ.ค. 256017 พ.ค. 256030,90030,90030,9008,000
17 พ.ค. 256021 พ.ค. 256030,90030,90030,9008,000
19 พ.ค. 256023 พ.ค. 256030,90030,90030,9008,000
24 พ.ค. 256028 พ.ค. 256030,90030,90030,9008,000
26 พ.ค. 256030 พ.ค. 256030,90030,90030,9008,000
31 พ.ค. 256004 มิ.ย. 256030,90030,90030,9008,000
02 มิ.ย. 256006 มิ.ย. 256030,90030,90030,9008,000
07 มิ.ย. 256011 มิ.ย. 256030,90030,90030,9008,000
09 มิ.ย. 256013 มิ.ย. 256030,90030,90030,9008,000
14 มิ.ย. 256018 มิ.ย. 256030,90030,90030,9008,000
16 มิ.ย. 256020 มิ.ย. 256030,90030,90030,9008,000
21 มิ.ย. 256025 มิ.ย. 256030,90030,90030,9008,000
23 มิ.ย. 256027 มิ.ย. 256030,90030,90030,9008,000
28 มิ.ย. 256002 ก.ค. 256030,90030,90030,9008,000
30 มิ.ย. 256004 ก.ค. 256030,90030,90030,9008,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ