alay
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์จีน HEAVEN OF SHANGHAI 5 วัน 3 คืน (MAY- JUL 2017)

ทัวร์จีน HEAVEN OF SHANGHAI 5 วัน 3 คืน (MAY- JUL 2017)

รหัส CN- ZG116 ทัวร์จีน ราคาถูก

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 9,777 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์จีน HEAVEN OF SHANGHAI 5 วัน 3 คืน (MAY- JUL 2017)

pdf

เดินทางสู่ประเทศจีน โดยสายการบิน AIR ASIA X
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหานครเซี่ยงไฮ้  จากชั้น118  ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์
ล่องเรือทะเลสาบซีหู  ไข่มุกแห่งเมืองหังโจว   ตัวอยู่ซีหู  เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์
นมัสการพระใหญ่หลิงซาน พระพุทธรูปปางห้ามญาติสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในจีน
นั่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้   ตื่นตา   ตื่นใจกับแสง   สี   เสียง
ช้อปปิ้งจุใจถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย   ถนนนานกิง   และตลาดเก่าเฉินหวังเมี่ยว
เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา – ไก่แดง – ไก่ขอทาน – หมูพันปี - ซี่โครงหมูอูซี

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน HEAVEN OF SHANGHAI 5 วัน 3 คืน (MAY- JUL 2017)
http://www.grandholiday.co.th/view/1177
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้
  • วันที่ 2 : เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านชาหลงจี่ง – ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
  • วันที่ 3 : ร้านผ้าไหม – หังโจว – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ร้านไข่มุก – เซี่ยงไฮ้ – ขึ้นตึกเชี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118)
  • วันที่ 4 : ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง – ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว – ร้านหยก
  • วันที่ 5 : เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 04 พ.ค. 256008 พ.ค. 256012,77714,77714,7773,500
(เต็ม) 05 พ.ค. 256009 พ.ค. 256012,77714,77714,7773,500
(เต็ม) 09 พ.ค. 256013 พ.ค. 256010,77710,77710,7773,500
(เต็ม) 10 พ.ค. 256014 พ.ค. 256010,77710,77710,7773,500
(เต็ม) 11 พ.ค. 256015 พ.ค. 256010,77710,77710,7773,500
(เต็ม) 12 พ.ค. 256016 พ.ค. 256010,77710,77710,7773,500
(เต็ม) 17 พ.ค. 256021 พ.ค. 256010,77710,77710,7773,500
(เต็ม) 18 พ.ค. 256022 พ.ค. 25609,77711,77711,7773,500
(เต็ม) 19 พ.ค. 256023 พ.ค. 256010,77712,77712,7773,500
(เต็ม) 24 พ.ค. 256028 พ.ค. 256010,77712,77712,7773,500
(เต็ม) 25 พ.ค. 256029 พ.ค. 25609,77711,77711,7773,500
(เต็ม) 26 พ.ค. 256030 พ.ค. 256010,77712,77712,7773,500
(เต็ม) 07 มิ.ย. 256011 มิ.ย. 256010,77712,77712,7773,500
08 มิ.ย. 256012 มิ.ย. 25609,77711,77711,7773,500
09 มิ.ย. 256013 มิ.ย. 256010,77712,77712,7773,500
(เต็ม) 14 มิ.ย. 256018 มิ.ย. 256010,77712,77712,7773,500
15 มิ.ย. 256019 มิ.ย. 25609,77711,77711,7773,500
(เต็ม) 16 มิ.ย. 256020 มิ.ย. 256010,77712,77712,7773,500
(เต็ม) 21 มิ.ย. 256025 มิ.ย. 256010,77712,77712,7773,500
(เต็ม) 22 มิ.ย. 256026 มิ.ย. 25609,77711,77711,7773,500
23 มิ.ย. 256027 มิ.ย. 256010,77712,77712,7773,500
(เต็ม) 28 มิ.ย. 256002 ก.ค. 256010,77712,77712,7773,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ

บินตรงสู่กรุงปักกิ่ง โดยสายการบิน เซียงเซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ (FM) เดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง เยี่ยมชมพระราชวังกู้กงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า จื่อจิ้นเฉิง ซึ่งแปลว่า พระราชวังต้องห้าม กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน  หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิครังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์ หาดไว่ทาน  เขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า  พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน