city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์จีน ทัวร์แชงกรีล่า คุนหมิง ต้าลี่ จงเตี้ยน ลี่เจียง 6วัน 5คืน (MAR-MAY20)

ทัวร์จีน ทัวร์แชงกรีล่า คุนหมิง ต้าลี่ จงเตี้ยน ลี่เจียง 6วัน 5คืน (MAR-MAY20)

รหัส CN-TP003

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท/ท่าน

คุนหมิง-ต้าลี่-เจดีย์สามองค์(รวมรถกอล์ฟ)-เมืองโบราณต้าลี่
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง เมืองจงเตี้ยน - วัดซงจ้านหลิง-เมืองเก่าจงเตี้ยน
หุบเขาเสือกระโจน-สระมังกรดำ-ภูเขาหิมะมังกรหยก-โชว์จางอี้โหม่ว
ไป๋สุ่ยเหอ-หมู่บ้านน้ำหยก-เมืองโบราณลี่เจียง

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน ทัวร์แชงกรีล่า คุนหมิง ต้าลี่ จงเตี้ยน ลี่เจียง 6วัน 5คืน (MAR-MAY20)
http://www.grandholiday.co.th/view/4573
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ต้าลี่
  • วันที่ 2 : เจดีย์สามองค์(รวมรถกอล์ฟ)-เมืองโบราณต้าลี่-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง เมืองจงเตี้ยน
  • วันที่ 3 : วัดซงจ้านหลิง-เมืองเก่าจงเตี้ยน-หุบเขาเสือกระโจน-สระมังกรดำ
  • วันที่ 4 : ภูเขาหิมะมังกรหยก-โชว์จางอี้โหม่ว-ไป๋สุ่ยเหอ-หมู่บ้านน้ำหยก-เมืองโบราณลี่เจียง
  • วันที่ 5 : ลี่เจียง (รถไฟความเร็วสูง)-คุนหมิง-ตำหนักทอง-อิสระช้อปปิ้ง
  • วันที่ 6 : วัดหยวนทง-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ36,90034,90033,9005,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ