city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์จีน อู่หลง ฉงชิ่ง อุทยานเขานางฟ้า เลทส์โก บังลังก์พยัคฆ์มังกร 4D3N (MAR-JUN20)(ZCKG12)

ทัวร์จีน อู่หลง ฉงชิ่ง อุทยานเขานางฟ้า เลทส์โก บังลังก์พยัคฆ์มังกร 4D3N (MAR-JUN20)(ZCKG12)

รหัส CN-ZG297

Thai Smile (WE)

ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท/ท่าน

นั่งรถไฟสัมผัสธรรมชาติระดับ 5A "อุทยานเขานางฟ้า"
เยือนอุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ และจุดชมวิวระเบียงแก้ว

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน อู่หลง ฉงชิ่ง อุทยานเขานางฟ้า เลทส์โก บังลังก์พยัคฆ์มังกร 4D3N (MAR-JUN20)(ZCKG12)
http://www.grandholiday.co.th/view/4449
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – เมืองฉงชิ่ง – ประเทศจีน – เมืองอู่หลง
  • วันที่ 2 : เมืองอู่หลง – จุดชมวิวระเบียงแก้ว – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าลิฟท์แก้ว) – อุทยานเขานางฟ้า – เมืองฉงชิ่ง
  • วันที่ 3 : เมืองฉงชิ่ง – หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – หงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
  • วันที่ 4 : เมืองฉงชิ่ง – พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง – ศาลาประชาคม – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ12,999--4,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ