city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์จีน ลี่เจียง-เเชงกรีล่า 5D4N (MAR-JUN20)(8L)(LG003)

ทัวร์จีน ลี่เจียง-เเชงกรีล่า 5D4N (MAR-JUN20)(8L)(LG003)

รหัส CN-SPW005

Lucky Air (8L)

ราคาเริ่มต้น 16,555 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์จีน ลี่เจียง-เเชงกรีล่า 5D4N (MAR-JUN20)(8L)(LG003)

pdf

พิชิต 2 ยอดเขาหิมะ ชมวิว 360 องศา
ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจ้นทร์สีน้ำเงิน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน ลี่เจียง-เเชงกรีล่า 5D4N (MAR-JUN20)(8L)(LG003)
http://www.grandholiday.co.th/view/4438
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ลี่เจียง
  • วันที่ 2 : ลี่เจียง – จงเตี้ยน – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองเก่าจงเตี้ยน
  • วันที่ 3 : วัดลามะซงจ้านหลิน – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) – ลี่เจียง – เมืองเก่าซู่เหอ – สระน้ำมังกรดำ
  • วันที่ 4 : หุบเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) – SHOW IMPRESSION LIJIANG – พระจันทร์สีน้ำเงิน – อุทยานน้ำหยก – เมืองโบราณลี่เจียง
  • วันที่ 5 : ลี่เจียง – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ16,555--4,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ