city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์จีน ปีใหม่ T-SUD ZHANGJIAJIE THIS WILD LIFE 6D 5N (NOV-DEC18) CSX04

ทัวร์จีน ปีใหม่ T-SUD ZHANGJIAJIE THIS WILD LIFE 6D 5N (NOV-DEC18) CSX04

รหัส CN-ZG226 ทัวร์จีน

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์จีน ปีใหม่ T-SUD ZHANGJIAJIE THIS WILD LIFE 6D 5N (NOV-DEC18) CSX04

pdf

จางเจียเจี้ย เขาอวตาร
ถ้ำประตูสวรรค์ นั่งกระเช้าพิชิต 2 ขุนเขา
ขึ้นลิฟทืแก้วไป่หลง ล่องเรือชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง
เมนูพิเศษ!! ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี, สุกี้เห็ด

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน ปีใหม่ T-SUD ZHANGJIAJIE THIS WILD LIFE 6D 5N (NOV-DEC18) CSX04
http://www.grandholiday.co.th/view/2333
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – สนามบินฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – จางเจียเจี้ย
  • วันที่ 2 : ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลงณ
  • วันที่ 3 : ร้านบัวหิมะ – ร้านใบชา - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก
  • วันที่ 4 : ร้านผ้าไหม - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) – ระเบียงแก้ว - เมืองโบราณฟ่งหวง
  • วันที่ 5 : ล่องเรือแม่น้ำน้ำถัวเจียง – บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน – สะพานสายรุ้ง - ฉางซา
  • วันที่ 6 : สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
01 พ.ย. 256106 พ.ย. 256117,99920,99920,9994,500
08 พ.ย. 256113 พ.ย. 256117,99920,99920,9994,500
15 พ.ย. 256120 พ.ย. 256117,99920,99920,9994,500
22 พ.ย. 256127 พ.ย. 256117,99920,99920,9994,500
29 พ.ย. 256104 ธ.ค. 256117,99920,99920,9994,500
01 ธ.ค. 256106 ธ.ค. 256119,99922,99922,9995,000
05 ธ.ค. 256110 ธ.ค. 256121,99924,99924,9995,000
06 ธ.ค. 256111 ธ.ค. 256119,99922,99922,9995,000
13 ธ.ค. 256118 ธ.ค. 256117,99920,99920,9994,500
20 ธ.ค. 256125 ธ.ค. 256117,99920,99920,9994,500
26 ธ.ค. 256131 ธ.ค. 256119,99922,99922,9995,000
28 ธ.ค. 256102 ม.ค. 256227,99930,99930,9996,500
30 ธ.ค. 256104 ม.ค. 256225,99928,99928,9996,500
31 ธ.ค. 256105 ม.ค. 256225,99928,99928,9996,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ