city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
 ทัวร์จีนปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 6วัน 5คืน (OCT-NOV18) (GO1PEK-TG002)

ทัวร์จีนปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 6วัน 5คืน (OCT-NOV18) (GO1PEK-TG002)

รหัส CN-GO171 ทัวร์จีน

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท/ท่าน

ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 
ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ พระราชวังกู้กง และ พระราชวังฤดูร้อน
สะดวกสบายกับการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง จากปักกิ่ง สู่เซี่ยงไฮ้
ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ...เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่งและ สุกี้มองโกล

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีนปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 6วัน 5คืน (OCT-NOV18) (GO1PEK-TG002)
http://www.grandholiday.co.th/view/2285
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ปักกิ่ง – ถนนหวังฝูจิ่ง
  • วันที่ 2 : ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ผลิตภัณฑ์ยางพารา – หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง
  • วันที่ 3 : ศูนย์หยก – กาแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน – ผลิตภัณฑ์ไข่มุก – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้า – พระราชวังฤดูร้อน
  • วันที่ 4 : ศูนย์ผีเซี๊ยะ – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เซี่ยงไฮ้ – ศูนย์ใบชา
  • วันที่ 5 : เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ศูนย์แพทย์แผนจีน บัวหิมะ นวดเท้า – ถนนนานกิง
  • วันที่ 6 : เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 20 ต.ค. 256125 ต.ค. 256124,90027,90027,9006,000
(เต็ม) 23 ต.ค. 256128 ต.ค. 256124,90027,90027,9006,000
(เต็ม) 24 ต.ค. 256129 ต.ค. 256124,90027,90027,9006,000
25 ต.ค. 256130 ต.ค. 256124,90027,90027,9006,000
26 ต.ค. 256131 ต.ค. 256124,90027,90027,9006,000
27 ต.ค. 256101 พ.ย. 256124,90027,90027,9006,000
30 ต.ค. 256104 พ.ย. 256124,90027,90027,9006,000
06 พ.ย. 256111 พ.ย. 256124,90027,90027,9006,000
07 พ.ย. 256112 พ.ย. 256124,90027,90027,9006,000
08 พ.ย. 256113 พ.ย. 256124,90027,90027,9006,000
09 พ.ย. 256114 พ.ย. 256124,90027,90027,9006,000
10 พ.ย. 256115 พ.ย. 256124,90027,90027,9006,000
13 พ.ย. 256118 พ.ย. 256124,90027,90027,9006,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ