city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์เกาหลี LIKE DREAM SKI SNOW IN KOREA 5 วัน 3 คืน (DEC17-JAN18)

ทัวร์เกาหลี LIKE DREAM SKI SNOW IN KOREA 5 วัน 3 คืน (DEC17-JAN18)

รหัส KR-VW096 ทัวร์เกาหลี ราคาถูก

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์เกาหลี LIKE DREAM SKI SNOW IN KOREA 5 วัน 3 คืน (DEC17-JAN18)

pdf

บินลัดฟ้าสู่เกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR  ASIA  X  หมู่บ้านเทพนิยาย ไชน่าทาวน์ ตามรอยซีรี่ย์ WINTER LOVE SONG เกาะนามิ SKI ชิมสตอร์เบอร์รี่ ลูกใหญ่ๆลูกโตๆเรียนทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) ใส่ชุดประจำชาตเกาหลี (ฮันบก)
สนุกสนานที่ EVERLAND - LINE FRIEND STORE พระราชวังเคียงบ็อคคุง หมู่บ้านบุกชอน ฮันอก  ชมวิวกรุงโซล ที่ SEOUL SKY ช้อป ชิม แชะ ที่ตลาดเมียงดง ลิ้มรสอาหารตามสไตล์ซีรี่ย์เกาหลี

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์เกาหลี LIKE DREAM SKI SNOW IN KOREA 5 วัน 3 คืน (DEC17-JAN18)
http://www.grandholiday.co.th/view/1425
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)–เกาหลีใต้(สนามบินอินชอน)–หมู่บ้านเทพนิยาย–ไชน่าทาวน์
  • วันที่ 2 : สนามบินอินชอน(ประเทศเกาหลีใต้) - ตามรอยซีรี่ย์ WINTER LOVE SONG เกาะนามิ - SKI
  • วันที่ 3 : ชิมสตอร์เบอร์รี่ ลูกใหญ่ๆลูกโตๆ – เรียนทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ใส่ชุดประจำชาตเกาหลี (ฮันบก) สนุกสนานที่ EVERLAND (รวมค่าเข้า สามารถเล่นเครื่องเล่นไม่จำกัดจำนวนรอบ) – LINE FRIEND STORE - ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์เครื่องสำอาง
  • วันที่ 4 : ผ่านชม บลูเฮ้าส์ – พระราชวังเคียงบ็อคคุง – หมู่บ้านบุกชอน ฮันอก - ศูนย์สมุนไพร – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ชมวิวกรุงโซล ที่ SEOUL SKY (ตึกที่สูงติดอันดับโลก) – DUTY FREE – ช้อป ชิม แชะ ที่ตลาดเมียงดง
  • วันที่ 5 : SUPERMARKET - สนามบินอินชอน(ประเทศเกาหลีใต้) – ดอนเมือง (ประเทศไทย)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
01 ธ.ค. 256005 ธ.ค. 256022,90022,90022,9005,000
08 ธ.ค. 256012 ธ.ค. 256022,90022,90022,9005,000
28 ธ.ค. 256001 ม.ค. 256126,90026,90026,9005,000
29 ธ.ค. 256002 ม.ค. 256126,90026,90026,9005,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก อื่นๆ