city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3วัน 2คืน (MAR20)CBD02

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3วัน 2คืน (MAR20)CBD02

รหัส KH-AST001

ราคาเริ่มต้น 7,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3วัน 2คืน (MAR20)CBD02

pdf

กัมพูชา นครวัด นครธม 3วัน 2คืน
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ พัก4ดาว

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3วัน 2คืน (MAR20)CBD02
http://www.grandholiday.co.th/view/4482
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ-พนมเปญ-เสียมเรียบ-สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม-วัดเพรียพรหมรัตน์-โชว์ระบำนางอัปสร-ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ
  • วันที่ 2 : ปราสาทบันทายสรี-นครธม-ปราสาทบายน –ปราสาทตาพรหม-นครวัด-NIGHT MARKET
  • วันที่ 3 : เสียมเรียบ-กรุงเทพ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ7,999--2,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์กัมพูชา ทัวร์กัมพูชาราคาถูก อื่นๆ