city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 2คืน  (OCT18)

ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 2คืน (OCT18)

รหัส IN-GO002 ทัวร์อินเดีย

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท/ท่าน

ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน
ชม พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม
ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต
ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย
ชม ทัชมาฮาล อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 2คืน (OCT18)
http://www.grandholiday.co.th/view/2371
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – ชัยปุระ
  • วันที่ 2 : ชัยปุระ - ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร์ – ซิติพาเลส – วัดพระพิฆเนศ – อักรา
  • วันที่ 3 : อักรา – ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ด – บ่อน้ำจันเบารี - ชัยปุระ
  • วันที่ 4 : ชัยปุระ – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
19 ต.ค. 256122 ต.ค. 256115,90015,90015,9003,900
26 ต.ค. 256129 ต.ค. 256114,90014,90014,9003,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดียราคาถูก อื่นๆ

อินเดีย  จัยปูร์  เดลี  ศรีนาคา(แคชเมียร์) อัครา  6 วัน 3 คืน สู่สวรรค์บนดิน “แคชเมียร์” สวิตเซอร์แลนด์แดนอินเดีย สัมผัสอากาศหนาวเย็นจับใจ “เทือกเขากุลมาร์ค” สนุกสนานบนลานสกี ชมอนุสรณ์สถานของความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงดังก้องโลก “ทัชมาฮาล”  เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย  (FD) ** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป  ค่ายื่นวีซ่าอินเดีย 3,500 บาท : หน้าพาสปอร์ต และรูปถ่าย(สแกน)หน้าตรง 2 นิ้ว (พื้นหลังขาว)

เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์”  ชมความงามของ กุลมาร์ค &โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ ชมเทศกาลดอกทิวลิปบานสะพรั่ง (ประมาณเดือนมี.ค. – เม.ย.) นำท่านนั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย   ชม “ทัชมาฮาล”อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่