city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 2คืน  (SEP-OCT18) (FD)

ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 2คืน (SEP-OCT18) (FD)

รหัส IN-GO002 ทัวร์อินเดีย

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท/ท่าน

ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน
ชม พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม
ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต
ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย
ชม ทัชมาฮาล อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 2คืน (SEP-OCT18) (FD)
http://www.grandholiday.co.th/view/2371
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – ชัยปุระ
  • วันที่ 2 : ชัยปุระ - ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร์ – ซิติพาเลส – วัดพระพิฆเนศ – อักรา
  • วันที่ 3 : อักรา – ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ด – บ่อน้ำจันเบารี - ชัยปุระ
  • วันที่ 4 : ชัยปุระ – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 21 ก.ย. 256124 ก.ย. 256113,90013,90013,9003,900
(เต็ม) 28 ก.ย. 256101 ต.ค. 256112,90012,90012,9003,900
(เต็ม) 05 ต.ค. 256108 ต.ค. 256113,90013,90013,9003,900
12 ต.ค. 256115 ต.ค. 256115,90015,90015,9003,900
19 ต.ค. 256122 ต.ค. 256115,90015,90015,9003,900
26 ต.ค. 256129 ต.ค. 256114,90014,90014,9003,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดียราคาถูก อื่นๆ