city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN COLOUR IN HOKKAIDO 6D4N (NOV18)(HOK04)

ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN COLOUR IN HOKKAIDO 6D4N (NOV18)(HOK04)

รหัส JP-ZG350 ทัวร์ญี่ปุ่น

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 41,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN COLOUR IN HOKKAIDO 6D4N (NOV18)(HOK04)

pdf

ชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน
ดื่มด่ำความงามคลองโอตารุ
ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET

พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์, แช่ออนเซ็น

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN COLOUR IN HOKKAIDO 6D4N (NOV18)(HOK04)
http://www.grandholiday.co.th/view/2349
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : ชิโตเสะ – หมู่บ้านราเมน – อาซาฮิยาม่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – อิออน
  • วันที่ 3 : ศาลเจ้าฮอกไกโด - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ทะเลสาบโทยะ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง
  • วันที่ 4 : เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ดิวตี้ฟรี - มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร
  • วันที่ 5 : อิสระ ช้อปปิ้งที่ เจอาร์ ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
  • วันที่ 6 : สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 02 พ.ย. 256107 พ.ย. 256141,99939,99938,9998,000
(เต็ม) 09 พ.ย. 256114 พ.ย. 256141,99939,99938,9998,000
(เต็ม) 16 พ.ย. 256121 พ.ย. 256141,99939,99938,9998,000
(เต็ม) 21 พ.ย. 256126 พ.ย. 256141,99939,99938,9998,000
23 พ.ย. 256128 พ.ย. 256141,99939,99938,9998,000
(เต็ม) 28 พ.ย. 256103 ธ.ค. 256141,99939,99938,9998,000
30 พ.ย. 256105 ธ.ค. 256141,99939,99938,9998,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ