city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) 2 วัน 1 คืน (BT-TH10_DD)(SEP-NOV'20)

ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) 2 วัน 1 คืน (BT-TH10_DD)(SEP-NOV'20)

รหัส TH-BI001

Nok Air (DD)

ราคาเริ่มต้น 4,999 บาท/ท่าน

สักการะศาลหลักเมือง ชม บ้านหนังตะลุงสุชาติ
นมัสการพระแอด ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
สักการะไอ้ไข่ ณ วัดเจดีย์ ขอพรเรื่องโชคลาภ เรื่องค้าขาย
แวะซื้อของฝากที่ระลึก
อิสระอาหารเช้า ณ ร้านกาแฟชื่อดัง ร้านโกปี๊ ห้ามพลาด !

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) 2 วัน 1 คืน (BT-TH10_DD)(SEP-NOV'20)
http://www.grandholiday.co.th/view/4935
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ ● สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) ● จังหวัดนครศรีธรรมราช ● วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ศาลหลักเมืองนคร ● บ้านหนังตะลุงสุชาติ
  • วันที่ 2 : วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ● ช้อปปิ้งของฝาก ● สนามบินนครศรีธรรมราช ● สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ4,999---
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว