city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ศรีลังกา THE WONDER OF ASIA 6วัน 4คืน (25-30MAR20)(GQ3CMB-UL004)

ทัวร์ศรีลังกา THE WONDER OF ASIA 6วัน 4คืน (25-30MAR20)(GQ3CMB-UL004)

รหัส SLK-GO002

Srilankan Airlines (UL)

ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ศรีลังกา THE WONDER OF ASIA 6วัน 4คืน (25-30MAR20)(GQ3CMB-UL004)

pdf

ชมมรดกโลกเขาสิกิริยา | วัดถ้ำดัมบูลล่า | วัดพระเขี้ยวแก้ว | ชมทางรถไฟ Nine Arches Bridge |
อุทยานแห่งชาติยาลา | ล่องเรือชมปลาวาฬและปลาโลมา | วัดกัลยาณี | วัดคงคาราม

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ศรีลังกา THE WONDER OF ASIA 6วัน 4คืน (25-30MAR20)(GQ3CMB-UL004)
http://www.grandholiday.co.th/view/4409
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – เขาสิกิริยา
  • วันที่ 2 : วัดถ้ำดัมบูลล่า – แคนดี้ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – นูวาร่าเอลิยา – ไร่ชา
  • วันที่ 3 : เอลล่า – Nine Arches Bridge – กตรคาม - วัดกตรคามเทวาลัย
  • วันที่ 4 : อุทยานแห่งชาติยาลา - GAME DRIVE – กอลล์ – เมืองเก่ากอลล์ – ป้อมปราการเมืองกอลล์ - มิริซาซ่า
  • วันที่ 5 : ล่องเรือชมปลาวาฬและปลาโลมา – เมืองโคลัมโบ – วัดกัลยาณี – วัดคงคาราม - ศูนย์การค้า ODEL – สนามบิน
  • วันที่ 6 : โคลัมโบ – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
25 มี.ค 256330 มี.ค 256329,900--4,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว