city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์อินโดนีเซีย Discovery บาหลี บุโรพุทโธ 4วัน3คืน (APR-JUN20)(TG)(GQ3DPS-TG003)

ทัวร์อินโดนีเซีย Discovery บาหลี บุโรพุทโธ 4วัน3คืน (APR-JUN20)(TG)(GQ3DPS-TG003)

รหัส BALI-GO005

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท/ท่าน

มหาเจดีย์บุโรพุทโธ | วัดพราห์มนันต์ | หมู่บ้านคินตามณี
วัดทานาห์ลอต | วัดอูรันดานูบราตัน  

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์อินโดนีเซีย Discovery บาหลี บุโรพุทโธ 4วัน3คืน (APR-JUN20)(TG)(GQ3DPS-TG003)
http://www.grandholiday.co.th/view/4772
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - บาหลี - วัดอูลูวาตู - ระบำไฟ – หาดจิมบารัน
  • วันที่ 2 : ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี - วัดทานาห์ล็อต
  • วันที่ 3 : บาหลี - ยอร์คจาร์กาต้า (บินภายใน) – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – วัดปะวน - วัดเมนดุท – วัดพราห์มนันต์ - บาหลี (บินภายใน)
  • วันที่ 4 : วัดอูลันดานู บราตัน - ช้อปปิ้งร้านกฤษณา - บาหลี – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ29,90029,90029,9003,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย ทัวร์อินโดนีเซียราคาถูก อื่นๆ