GrandHoliday
9.3 10 95
alay
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934

อิสระแห่งการท่องเที่ยวที่ท่านสามารถจัดสรรเองได้ แพ็คเกจสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นเพียง 7,999 บาท/ท่าน เดินทางอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป + ตั๋วเครื่องบิน + ที่พัก 2 คืน + ซิตี้ทัวร์ + รถรับส่งสนามบิน