city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์เกาหลี KOREA EATING TOUR WINTER 5D 3N(TG) (JAN-MAR20) (K02_1)

ทัวร์เกาหลี KOREA EATING TOUR WINTER 5D 3N(TG) (JAN-MAR20) (K02_1)

รหัส KR-PK006

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 46,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์เกาหลี KOREA EATING TOUR WINTER 5D 3N(TG) (JAN-MAR20) (K02_1)

pdf

เกาะนามิ – ซกโซ – ซอรัค – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (Cable Car) – วัดชินฮึงซา - ซอรัค – สนุกสนานกับการเล่นสกีตามอัธยาศัย (ไม่คิดค่ากิจกรรมในลานสกี) – สวนผลไม้ (สตรอเบอร์รี่) – โซล – พิพิธภัณฑ์ศิลปะมีชีวิตที่อินซาดง - กรุงโซล – พระราชวังชางด็อกกุง – ทดลองทำคิมบับ + ถ่ายรูปชุดฮันบก  ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเมียงดง - กรุงโซล – SEOUL SKY 118 FL. @ LOTTE WORLD TOWER – ช้อปปิ้งย่านฮงอิก – Korean Shopping Center – สนามบินอินชอน 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์เกาหลี KOREA EATING TOUR WINTER 5D 3N(TG) (JAN-MAR20) (K02_1)
http://www.grandholiday.co.th/view/4201
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – อินชอน
  • วันที่ 2 : อินชอน – เกาะนามิ – ซกโซ – ซอรัค – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (Cable Car) – วัดชินฮึงซา
  • วันที่ 3 : ซอรัค – สนุกสนานกับการเล่นสกีตามอัธยาศัย (ไม่คิดค่ากิจกรรมในลานสกี) – สวนผลไม้ (สตรอเบอร์รี่) – โซล – พิพิธภัณฑ์ศิลปะมีชีวิตที่อินซาดง
  • วันที่ 4 : กรุงโซล – พระราชวังชางด็อกกุง – ทดลองทำคิมบับ + ถ่ายรูปชุดฮันบก ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเมียงดง
  • วันที่ 5 : กรุงโซล – SEOUL SKY 118 FL. @ LOTTE WORLD TOWER – ช้อปปิ้งย่านฮงอิก – Korean Shopping Center – สนามบินอินชอน
  • วันที่ 6 : กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ46,90039,90034,9005,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก อื่นๆ