city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์เกาหลี WONDERFUL WINTER 5 วัน 3 คืน (FEB-MAR20)(GQ2ICN-KE003)

ทัวร์เกาหลี WONDERFUL WINTER 5 วัน 3 คืน (FEB-MAR20)(GQ2ICN-KE003)

รหัส KR-B2013

Korean Air (KE)

ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์เกาหลี WONDERFUL WINTER 5 วัน 3 คืน (FEB-MAR20)(GQ2ICN-KE003)

pdf

เกาะนามิ | อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน | วัดชินฮันซา | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ฟาร์มสตอว์เบอร์รี่ | พระราชวังชางด๊อกคุง | ช้อปปิ้งถนนฮงแด | ตลาดเมียงดง

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์เกาหลี WONDERFUL WINTER 5 วัน 3 คืน (FEB-MAR20)(GQ2ICN-KE003)
http://www.grandholiday.co.th/view/4083
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (KE652 : 23.15-06.40)
  • วันที่ 2 : อินชอน - เกาะนามิ - Daegwallyeong Sky Ranch - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮันซา
  • วันที่ 3 : สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ฟาร์มสตอว์เบอร์รี่ - ช้อปปิ้งถนนฮงแด - โซล
  • วันที่ 4 : พระราชชางด๊อกคุง - ศูนย์โสม- ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Cosmetic Shop - Duty Free - ตลาดเมียงดง
  • วันที่ 5 : ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+สวมชุดฮันบก+ทำคิมบับ – ร้านคาเฟ่หัวหอม - ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (KE651 : 17.20-21.30)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ22,90021,90020,9008,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก อื่นๆ