alay
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน  (MAY-OCT 17)

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (MAY-OCT 17)

รหัส HK-ZG079 ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก

Cathay-Pacific-(CX)

ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (MAY-OCT 17)

pdf

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2คืน เดินทางสู่เกาะฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค นั่งรถรางพีค แทรม ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค หมุนกังหันขอโชคลาภและแก้ชงตามความเชื่อของคนฮ่องกง ณ วัดแชกงหมิว  เต็มอิ่มกับ ดิสนีย์แลนด์ กับเครื่องเล่นโซนใหม่ TOY’S STORY และ กริซลีย์ กัลช นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน ตื่นตาตื่นใจกับโชว์ แสง สี  SYMPHONY OF LIGHT+ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (MAY-OCT 17)
http://www.grandholiday.co.th/view/905
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – วัดโป่วหลิน - CITYGATE OUTLET – A SYMPHONY OF LIGHTS
  • วันที่ 2 : ดิสนี่ย์แลนด์เต็มวัน
  • วันที่ 3 : รถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพลัสเบย์ – วัดแชกง - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
19 พ.ค. 256021 พ.ค. 256019,90019,90018,9005,000
26 พ.ค. 256028 พ.ค. 256019,90019,90018,9005,000
09 มิ.ย. 256011 มิ.ย. 256018,90018,90017,9005,000
07 ก.ค. 256009 ก.ค. 256021,90021,90020,9005,000
08 ก.ค. 256010 ก.ค. 256021,90021,90020,9005,000
14 ก.ค. 256016 ก.ค. 256018,90018,90017,9005,000
21 ก.ค. 256023 ก.ค. 256018,90018,90017,9005,000
28 ก.ค. 256030 ก.ค. 256018,90018,90017,9005,000
04 ส.ค. 256006 ส.ค. 256018,90018,90017,9005,000
11 ส.ค. 256013 ส.ค. 256021,90021,90020,9005,000
12 ส.ค. 256014 ส.ค. 256021,90021,90020,9005,000
18 ส.ค. 256020 ส.ค. 256018,90018,90017,9005,000
25 ส.ค. 256027 ส.ค. 256018,90018,90017,9005,000
01 ก.ย. 256003 ก.ย. 256017,90017,90016,9005,000
08 ก.ย. 256010 ก.ย. 256017,90017,90016,9005,000
15 ก.ย. 256017 ก.ย. 256017,90017,90016,9005,000
22 ก.ย. 256024 ก.ย. 256017,90017,90016,9005,000
29 ก.ย. 256001 ต.ค. 256017,90017,90016,9005,000
06 ต.ค. 256008 ต.ค. 256018,90018,90017,9005,000
07 ต.ค. 256009 ต.ค. 256018,90018,90017,9005,000
13 ต.ค. 256015 ต.ค. 256019,90019,90018,9005,000
14 ต.ค. 256016 ต.ค. 256019,90019,90018,9005,000
20 ต.ค. 256022 ต.ค. 256021,90021,90020,9005,000
21 ต.ค. 256023 ต.ค. 256021,90021,90020,9005,000
27 ต.ค. 256029 ต.ค. 256019,90019,90018,9005,000
28 ต.ค. 256030 ต.ค. 256019,90019,90018,9005,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก อื่นๆ

เหินฟ้าสู่ฮ่องกงโดยสายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS(CX) นำท่านเดินทางสู่วัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีที่ไม่มีวันเสื่อมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน เดินทางสู่ที่นิยมที่คนฮ่องกงมากราบไหว้และมาหมุนกังหันก่อนที่จะไปทำธุรกิจ วัดแชกงหมิว แล้วนำท่านเดินทางสู่ พระใหญ่นองปิง ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งเกาะลันเตา เหาะไปบนเส้นทางลอยฟ้านองปิง  กับรถกระเช้าลอยฟ้า ที่จะพาคุณชมทิวทัศน์รอบตัว 360  องศา ของเกาะลันเตา  อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก ฮ่องกดิสนีย์แลนด์ ท่านจะได้สนุกกับสวนสนุกดิสนีย์ เต็มวันอย่างจุใจและคุ้มค่า