city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (MAR-OCT18 ) HKG08

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (MAR-OCT18 ) HKG08

รหัส HK-ZG079 ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก

Cathay-Pacific-(CX)

ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (MAR-OCT18 ) HKG08

pdf

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2คืน เดินทางสู่เกาะฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค นั่งรถรางพีค แทรม ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค หมุนกังหันขอโชคลาภและแก้ชงตามความเชื่อของคนฮ่องกง ณ วัดแชกงหมิว  เต็มอิ่มกับ ดิสนีย์แลนด์ กับเครื่องเล่นโซนใหม่ TOY’S STORY และ กริซลีย์ กัลช นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน ตื่นตาตื่นใจกับโชว์ แสง สี  SYMPHONY OF LIGHT+ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (MAR-OCT18 ) HKG08
http://www.grandholiday.co.th/view/905
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – วัดโป่วหลิน - CITYGATE OUTLET – A SYMPHONY OF LIGHTS
  • วันที่ 2 : ดิสนี่ย์แลนด์เต็มวัน
  • วันที่ 3 : รถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพลัสเบย์ – วัดแชกง - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 03 มี.ค 256105 มี.ค 256118,90018,90017,9005,000
(เต็ม) 09 มี.ค 256111 มี.ค 256118,90018,90017,9005,000
(เต็ม) 10 มี.ค 256112 มี.ค 256118,90018,90017,9005,000
(เต็ม) 11 มี.ค 256113 มี.ค 256117,90017,90016,9005,000
(เต็ม) 16 มี.ค 256118 มี.ค 256119,90019,90018,9005,000
(เต็ม) 17 มี.ค 256119 มี.ค 256119,90019,90018,9005,000
(เต็ม) 23 มี.ค 256125 มี.ค 256119,90019,90018,9005,000
(เต็ม) 25 มี.ค 256127 มี.ค 256117,90017,90016,9005,000
30 มี.ค 256101 เม.ษ. 256119,90019,90018,9005,000
31 มี.ค 256102 เม.ษ. 256119,90019,90018,9005,000
12 เม.ษ. 256114 เม.ษ. 256126,90026,90025,9005,000
13 เม.ษ. 256115 เม.ษ. 256126,90026,90025,9005,000
14 เม.ษ. 256116 เม.ษ. 256126,90026,90025,9005,000
15 เม.ษ. 256117 เม.ษ. 256125,90025,90024,9005,000
21 เม.ษ. 256123 เม.ษ. 256119,90019,90018,9005,000
27 เม.ษ. 256129 เม.ษ. 256121,90021,90020,9005,000
28 เม.ษ. 256130 เม.ษ. 256121,90021,90020,9005,000
29 เม.ษ. 256101 พ.ค. 256121,90021,90020,9005,000
04 พ.ค. 256106 พ.ค. 256119,90019,90018,9005,000
05 พ.ค. 256107 พ.ค. 256119,90019,90018,9005,000
11 พ.ค. 256113 พ.ค. 256119,90019,90018,9005,000
12 พ.ค. 256114 พ.ค. 256119,90019,90018,9005,000
18 พ.ค. 256120 พ.ค. 256119,90019,90018,9005,000
19 พ.ค. 256121 พ.ค. 256119,90019,90018,9005,000
25 พ.ค. 256127 พ.ค. 256119,90019,90018,9005,000
26 พ.ค. 256128 พ.ค. 256119,90019,90018,9005,000
27 พ.ค. 256129 พ.ค. 256119,90019,90018,9005,000
01 มิ.ย. 256103 มิ.ย. 256119,90019,90018,9005,000
09 มิ.ย. 256111 มิ.ย. 256119,90019,90018,9005,000
15 มิ.ย. 256117 มิ.ย. 256119,90019,90018,9005,000
16 มิ.ย. 256118 มิ.ย. 256119,90019,90018,9005,000
22 มิ.ย. 256124 มิ.ย. 256119,90019,90018,9005,000
23 มิ.ย. 256125 มิ.ย. 256119,90019,90018,9005,000
29 มิ.ย. 256101 ก.ค. 256119,90019,90018,9005,000
30 มิ.ย. 256102 ก.ค. 256119,90019,90018,9005,000
06 ก.ค. 256108 ก.ค. 256119,90019,90018,9005,000
07 ก.ค. 256109 ก.ค. 256119,90019,90018,9005,000
13 ก.ค. 256115 ก.ค. 256119,90019,90018,9005,000
20 ก.ค. 256122 ก.ค. 256119,90019,90018,9005,000
21 ก.ค. 256123 ก.ค. 256119,90019,90018,9005,000
27 ก.ค. 256129 ก.ค. 256121,90021,90020,9005,000
03 ส.ค. 256105 ส.ค. 256119,90019,90018,9005,000
04 ส.ค. 256106 ส.ค. 256119,90019,90018,9005,000
10 ส.ค. 256112 ส.ค. 256121,90021,90018,9005,000
11 ส.ค. 256113 ส.ค. 256121,90021,90018,9005,000
17 ส.ค. 256119 ส.ค. 256119,90019,90018,9005,000
18 ส.ค. 256120 ส.ค. 256119,90019,90018,9005,000
24 ส.ค. 256126 ส.ค. 256119,90019,90018,9005,000
31 ส.ค. 256102 ก.ย. 256119,90019,90018,9005,000
01 ก.ย. 256103 ก.ย. 256119,90019,90018,9005,000
07 ก.ย. 256109 ก.ย. 256119,90019,90018,9005,000
14 ก.ย. 256116 ก.ย. 256119,90019,90018,9005,000
15 ก.ย. 256117 ก.ย. 256119,90019,90018,9005,000
21 ก.ย. 256123 ก.ย. 256119,90019,90018,9005,000
22 ก.ย. 256124 ก.ย. 256119,90019,90018,9005,000
06 ต.ค. 256108 ต.ค. 256119,90019,90018,9005,000
12 ต.ค. 256114 ต.ค. 256121,90021,90020,9005,000
13 ต.ค. 256115 ต.ค. 256121,90021,90020,9005,000
19 ต.ค. 256121 ต.ค. 256119,90019,90018,9005,000
26 ต.ค. 256128 ต.ค. 256119,90019,90018,9005,000
27 ต.ค. 256129 ต.ค. 256119,90019,90018,9005,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก อื่นๆ