city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ฮ่องกง ซัมเมอร์เซล เลสโก ส้มช้อปเก่ง 3วัน2คืน (AUG-SEP19)(ZHKG12)

ทัวร์ฮ่องกง ซัมเมอร์เซล เลสโก ส้มช้อปเก่ง 3วัน2คืน (AUG-SEP19)(ZHKG12)

รหัส HK-ZG179 ทัวร์ฮ่องกง

Cathay-Pacific-(CX)

ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท/ท่าน

อิสระช้อปปิ้งแบบจุใจเต็มอิ่ม กับเทศกาล ฮ่องกงลดทั้งเกาะ นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา
สักการะพระใหญ่ วัดโป่วหลิน หมุนกังหันแก้ชง วัดแชกงหมิว ขอพรวัดหวังต้าเซียน
ดูแสงสีเสียง Symphony of lights ถ่ายรูปคู่กับลายมือดาราประทับตราที่ Avenue of Stars

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ฮ่องกง ซัมเมอร์เซล เลสโก ส้มช้อปเก่ง 3วัน2คืน (AUG-SEP19)(ZHKG12)
http://www.grandholiday.co.th/view/3137
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก – ตลาดเลดี้ มาร์เก็ต
  • วันที่ 2 : วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน – Avenue of Star – ชมแสงสี A Symphony of Lights
  • วันที่ 3 : ถนนนาธาน – อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ14,99914,99913,9995,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก อื่นๆ