city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง 3วัน 2คืน (FEB-APR'19) (AZHKG04)

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง 3วัน 2คืน (FEB-APR'19) (AZHKG04)

รหัส HK-ZG167 ทัวร์ฮ่องกง 2562

Hongkong Airlines (HX)

ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง 3วัน 2คืน (FEB-APR'19) (AZHKG04)

pdf

บินเช้า-กลับดึก พักฮ่องกง 2 คืน
ชมแสงสีแสง SYMPHONY OF LIGHTS
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ไหว้พระขอพรพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน
ช้อปปิ้งสุดมันส์ ถนนนาธาน
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ข้ามสะพานต่ออายุ ณ หาดรีพลัสเบย์
ขึ้นสู่ยอดเขา Victoria Peak ชมจุดวิวที่สวยที่สุดของฮ่องกง

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง 3วัน 2คืน (FEB-APR'19) (AZHKG04)
http://www.grandholiday.co.th/view/2873
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา - CITYGATE OUTLETS MALL
  • วันที่ 2 : วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - เขา VICTORIA– หาด REPULSE BAY - A SYMPHONY OF LIGHTS
  • วันที่ 3 : ถนนนาธาน – อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
15 ก.พ. 256217 ก.พ. 256215,99915,99914,9995,000
16 ก.พ. 256218 ก.พ. 256215,99915,99914,9995,000
17 ก.พ. 256219 ก.พ. 256215,99915,99914,9995,000
22 ก.พ. 256224 ก.พ. 256215,99915,99914,9995,000
23 ก.พ. 256225 ก.พ. 256215,99915,99914,9995,000
28 ก.พ. 256202 มี.ค 256215,99915,99914,9995,000
08 มี.ค 256210 มี.ค 256215,99915,99914,9995,000
15 มี.ค 256217 มี.ค 256216,99916,99915,9995,000
22 มี.ค 256224 มี.ค 256216,99916,99915,9995,000
23 มี.ค 256225 มี.ค 256216,99916,99915,9995,000
29 มี.ค 256231 มี.ค 256216,99916,99915,9995,000
30 มี.ค 256201 เม.ษ. 256216,99916,99915,9995,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก อื่นๆ