city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง 3วัน 2คืน (MAR'19) (AZHKG04)

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง 3วัน 2คืน (MAR'19) (AZHKG04)

รหัส HK-ZG167 ทัวร์ฮ่องกง 2562

Hongkong Airlines (HX)

ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง 3วัน 2คืน (MAR'19) (AZHKG04)

pdf

บินเช้า-กลับดึก พักฮ่องกง 2 คืน
ชมแสงสีแสง SYMPHONY OF LIGHTS
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ไหว้พระขอพรพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน
ช้อปปิ้งสุดมันส์ ถนนนาธาน
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ข้ามสะพานต่ออายุ ณ หาดรีพลัสเบย์
ขึ้นสู่ยอดเขา Victoria Peak ชมจุดวิวที่สวยที่สุดของฮ่องกง

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง 3วัน 2คืน (MAR'19) (AZHKG04)
http://www.grandholiday.co.th/view/2873
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา - CITYGATE OUTLETS MALL
  • วันที่ 2 : วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - เขา VICTORIA– หาด REPULSE BAY - A SYMPHONY OF LIGHTS
  • วันที่ 3 : ถนนนาธาน – อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
23 มี.ค 256225 มี.ค 256216,99916,99915,9995,000
29 มี.ค 256231 มี.ค 256216,99916,99915,9995,000
30 มี.ค 256201 เม.ษ. 256216,99916,99915,9995,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก อื่นๆ