city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น เก็บสตรอเบอร์รี่ ฮ่องกง 4 วัน 2 คืน (ZH) (FEB-MAR19)

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น เก็บสตรอเบอร์รี่ ฮ่องกง 4 วัน 2 คืน (ZH) (FEB-MAR19)

รหัส HK-OG172 ทัวร์ฮ่องกง 2562

ราคาเริ่มต้น 5,995 บาท/ท่าน

เซินเจิ้น..ตงกวน..ฮ่องกง 4 วัน
HILIGHT..เดินสะพานแก้ว 3 มิติ Long Feng Villa Resort Dongguan
ขอพรเจ้าพ่อแชกงหมิวชื่อดังของฮ่องกง ... วัดกวนอู ... เจ้าแม่ทับทิม
อิสระช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจ  “ถนนนาธาน”  แหล่งช้อปปิ้งที่ขาช้อปไม่ควรพลาด
เดินทางโดยสายการบิน SHENZHEN AIRLINE  (ZH)
หมายเหตุ : ราคานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น / ไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท ไม่รวมทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น เก็บสตรอเบอร์รี่ ฮ่องกง 4 วัน 2 คืน (ZH) (FEB-MAR19)
http://www.grandholiday.co.th/view/2855
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – เซินเจิ้น – ตงกวน – ไฮไลท์ สะพานแก้ว 3 มิติ (3D GLASS BRIDGE) – โชว์กายกรรม – ไร่สตรอเบอร์รี่ – เซินเจิ้น
  • วันที่ 2 : เซินเจิ้น – เกาะฮ่องกง – วัดนางชี – วัดเจ้าแม่ทับทิม – โรงงานจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน) – ช้อปปิ้งถนนนาธาน – เซินเจิ้น
  • วันที่ 3 : เมืองจำลองฮอนแลนด์ – วัดกวนอู – ช้อปปิ้ง 3 ร้าน – ช้อปปิ้งหล่อหวู่เซ็นเตอร์ – สนามบินเซินเจิ้น
  • วันที่ 4 : สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
21 ก.พ. 256224 ก.พ. 25626,99611,49611,4963,500
22 ก.พ. 256225 ก.พ. 25626,99611,49611,4963,500
23 ก.พ. 256226 ก.พ. 25626,99611,49611,4963,500
28 ก.พ. 256203 มี.ค 25625,99510,49510,4953,500
01 มี.ค 256204 มี.ค 25626,99611,49611,4963,500
02 มี.ค 256205 มี.ค 25626,99611,49611,4963,500
07 มี.ค 256210 มี.ค 25625,99510,49510,4953,500
08 มี.ค 256211 มี.ค 25626,99611,49611,4963,500
09 มี.ค 256212 มี.ค 25626,99611,49611,4963,500
14 มี.ค 256217 มี.ค 25625,99510,49510,4953,500
15 มี.ค 256218 มี.ค 25626,99611,49611,4963,500
16 มี.ค 256219 มี.ค 25626,99611,49611,4963,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก อื่นๆ