city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ฮ่องกง เพียวเพียว 3วัน 2คืน (FEB19) (EK)

ทัวร์ฮ่องกง เพียวเพียว 3วัน 2คืน (FEB19) (EK)

รหัส HK-OG170 ทัวร์ฮ่องกง 2562

Emirates Air (EK)

ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ฮ่องกง เพียวเพียว 3วัน 2คืน (FEB19) (EK)

pdf

ฮ่องกง  พระใหญ่นองปิง  3 วัน 2 คืน
นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360
ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน / ย่านเลดี้มาร์เก็ต / ซิตี้เกทเอาท์เลต
เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์  นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง
ปล.ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ/ ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ฮ่องกง เพียวเพียว 3วัน 2คืน (FEB19) (EK)
http://www.grandholiday.co.th/view/2843
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเช็กลัปก๊อก(ฮ่องกง) – The Symphony Of Light – ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต
  • วันที่ 2 : ฮ่องกง – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – หาดรีพลัสเบย์ – ช้อปปิ้งถนนนาธาน
  • วันที่ 3 : ร้านหยก – นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา+พระใหญ่เกาะลันเตา – ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอาท์เลต – สนามบินฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพ)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 06 ก.พ. 256208 ก.พ. 256211,91111,91111,9115,500
(เต็ม) 07 ก.พ. 256209 ก.พ. 256210,90110,90110,9015,500
(เต็ม) 14 ก.พ. 256216 ก.พ. 256210,90110,90110,9015,500
(เต็ม) 17 ก.พ. 256219 ก.พ. 256210,90110,90110,9015,500
18 ก.พ. 256220 ก.พ. 256210,90110,90110,9015,500
19 ก.พ. 256221 ก.พ. 256210,90110,90110,9015,500
20 ก.พ. 256222 ก.พ. 25629,9999,9999,9995,500
(เต็ม) 21 ก.พ. 256223 ก.พ. 25629,9999,9999,9995,500
(เต็ม) 24 ก.พ. 256226 ก.พ. 25629,9999,9999,9995,500
(เต็ม) 28 ก.พ. 256202 มี.ค 25629,9999,9999,9995,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก อื่นๆ