city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ฮ่องกง  ลันเตา ดิสนีย์แลนด์  พีคเทรม (APR19) AZHKG11

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม (APR19) AZHKG11

รหัส HK-ZG166 ทัวร์ฮ่องกง สงกรานต์2562

Emirates Air (EK)

ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม (APR19) AZHKG11

pdf

สนุกที่ดิสนีแลนด์ พบกับเครื่องเล่นใหม่ล่าสุดธีมมาร์เวล
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา
พักฮ่องกง 2 คืน โรงแรม 4 ดาว

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม (APR19) AZHKG11
http://www.grandholiday.co.th/view/2838
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights
  • วันที่ 2 : เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - CiTYGATE OUTLETS – ดิสนีย์แลนด์
  • วันที่ 3 : นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ16,99916,99915,9995,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก อื่นๆ