city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3D2N (FEB19) AZHKG11

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3D2N (FEB19) AZHKG11

รหัส HK-ZG166 ทัวร์ฮ่องกง 2562

Emirates Air (EK)

ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3D2N (FEB19) AZHKG11

pdf

เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นโซนใหม่
หมุนกังหันโชคลาภและแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว
พิเศษ!! นั่งพีคแทรม สู่ยอดเขาวิคตรอเรียพีค 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3D2N (FEB19) AZHKG11
http://www.grandholiday.co.th/view/2838
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights
  • วันที่ 2 : เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - CiTYGATE OUTLETS – ดิสนีย์แลนด์
  • วันที่ 3 : นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
09 ก.พ. 256211 ก.พ. 256217,99917,99916,9995,000
(เต็ม) 14 ก.พ. 256216 ก.พ. 256216,99916,99915,9995,000
(เต็ม) 15 ก.พ. 256217 ก.พ. 256217,99917,99916,9995,000
16 ก.พ. 256218 ก.พ. 256217,99917,99916,9995,000
17 ก.พ. 256219 ก.พ. 256217,99917,99916,9995,000
21 ก.พ. 256223 ก.พ. 256216,99916,99915,9995,000
22 ก.พ. 256224 ก.พ. 256217,99917,99916,9995,000
23 ก.พ. 256225 ก.พ. 256217,99917,99916,9995,000
24 ก.พ. 256226 ก.พ. 256216,99916,99915,9995,000
28 ก.พ. 256202 มี.ค 256216,99916,99915,9995,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก อื่นๆ