city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3วัน 2คืน  (FEB-MAY19) AZHKG03

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3วัน 2คืน (FEB-MAY19) AZHKG03

รหัส HK-ZG165 ทัวร์ฮ่องกง

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3วัน 2คืน (FEB-MAY19) AZHKG03

pdf

เที่ยวเต็มวัน ไปเช้า – กลับดึก พักฮ่องกง 2 คืน
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา
ไหว้พระขอพรพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน
ช้อปปิ้งสุดมันส์ ถนนนาธาน แช๊ะภาพคู่....หอไอเฟลจำลอง

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3วัน 2คืน (FEB-MAY19) AZHKG03
http://www.grandholiday.co.th/view/2801
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ - ฮ่องกง - เกาะลันเตา – วันโป่วหลิน - CITYGATE OUTLET
  • วันที่ 2 : วิคตรอเรีย พีค-รีพัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - A SYMPHONY OF LIGHTS
  • วันที่ 3 : ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล –เก็บภาพประทับใจกับหอ ไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 22 ก.พ. 256224 ก.พ. 256215,99915,99914,9993,500
23 ก.พ. 256225 ก.พ. 256215,99915,99914,9993,500
02 มี.ค 256204 มี.ค 256214,99914,99913,9993,500
(เต็ม) 09 มี.ค 256211 มี.ค 256215,99915,99914,9993,500
15 มี.ค 256217 มี.ค 256215,99915,99914,9993,500
16 มี.ค 256218 มี.ค 256215,99915,99914,9993,500
22 มี.ค 256224 มี.ค 256215,99915,99914,9993,500
23 มี.ค 256225 มี.ค 256215,99915,99914,9993,500
29 มี.ค 256231 มี.ค 256215,99915,99914,9993,500
30 มี.ค 256201 เม.ษ. 256215,99915,99914,9993,500
19 เม.ษ. 256221 เม.ษ. 256215,99915,99914,9993,500
20 เม.ษ. 256222 เม.ษ. 256215,99915,99914,9993,500
04 พ.ค. 256206 พ.ค. 256215,99915,99914,9993,500
10 พ.ค. 256212 พ.ค. 256215,99915,99914,9993,500
25 พ.ค. 256227 พ.ค. 256214,99914,99913,9993,500
31 พ.ค. 256202 มิ.ย. 256214,99914,99913,9993,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก อื่นๆ