city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ ฮ่องกง นองปิง 3วัน 2คืน (MAY-JUN19) BT-HKG002

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ ฮ่องกง นองปิง 3วัน 2คืน (MAY-JUN19) BT-HKG002

รหัส HK-BI155 ทัวร์ฮ่องกง

Cathay-Pacific-(CX)

ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท/ท่าน

เหินฟ้าสู่ฮ่องกง โดยสายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค
สักการะ พระใหญ่ลันเตา
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ที่ยาวที่สุดในโลก
ขอพร เจ้าพ่อแชกง เพื่อความเป็นสิริมงคล 

พักหรูระดับ 4 ดาว

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ ฮ่องกง นองปิง 3วัน 2คืน (MAY-JUN19) BT-HKG002
http://www.grandholiday.co.th/view/2728
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market
  • วันที่ 2 : วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย
  • วันที่ 3 : สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท-กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ14,90014,90014,9005,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก อื่นๆ