city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ฮ่องกง  มหัศจรรย์ฮ่องกง นองปิง (MAR19) HKG002

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ฮ่องกง นองปิง (MAR19) HKG002

รหัส HK-BI153 ทัวร์ฮ่องกง 2562

Cathay-Pacific-(CX)

ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ฮ่องกง นองปิง (MAR19) HKG002

pdf

เหินฟ้าสู่ฮ่องกง โดยสายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค
สักการะ พระใหญ่ลันเตา
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ที่ยาวที่สุดในโลก
ขอพร เจ้าพ่อแชกง เพื่อความเป็นสิริมงคล 
ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม ถนนนาธาน
พักหรูระดับ 4 ดาว

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ฮ่องกง นองปิง (MAR19) HKG002
http://www.grandholiday.co.th/view/2728
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market
  • วันที่ 2 : วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย
  • วันที่ 3 : สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท-กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 02 มี.ค 256204 มี.ค 256214,90014,90014,9005,500
09 มี.ค 256211 มี.ค 256214,90014,90014,9005,500
16 มี.ค 256218 มี.ค 256214,90014,90014,9005,500
23 มี.ค 256225 มี.ค 256214,90014,90014,9005,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก อื่นๆ