city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ฮ่องกง  มหัศจรรย์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน(JUN-AUG19) BT-HKG003

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน(JUN-AUG19) BT-HKG003

รหัส HK-BI154 ทัวร์ฮ่องกง

Royal Jordanian (RJ)

ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท/ท่าน

สักการะ วัดแชกงหมิว
ขอพร เจ้าแม่กวนอิม และ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ
ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม ถนนนาธาน
สนุกเต็มวันกับ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ​ฮ่องกง
พักหรูระดับ 4 ดาว

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน(JUN-AUG19) BT-HKG003
http://www.grandholiday.co.th/view/2713
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market
  • วันที่ 2 : วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งนาธาน-จิมซ่าจุ่ย
  • วันที่ 3 : สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
16 พ.ค. 256218 พ.ค. 256216,90016,90015,9005,500
(เต็ม) 23 พ.ค. 256225 พ.ค. 256216,90016,90015,9005,500
13 มิ.ย. 256215 มิ.ย. 256215,90015,90014,9005,500
11 ก.ค. 256213 ก.ค. 256216,90016,90015,9005,500
25 ก.ค. 256227 ก.ค. 256216,90016,90015,9005,500
01 ส.ค. 256203 ส.ค. 256216,90016,90015,9005,500
08 ส.ค. 256210 ส.ค. 256216,90016,90015,9005,500
11 ส.ค. 256213 ส.ค. 256217,90017,90016,9006,500
15 ส.ค. 256217 ส.ค. 256216,90016,90015,9005,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก อื่นๆ