city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน (FEB-MAY19) HKG02

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน (FEB-MAY19) HKG02

รหัส HK-ZG164 ทัวร์ฮ่องกง 2562

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน (FEB-MAY19) HKG02

pdf

เที่ยวเต็มวัน ไปเช้า - กลับดึก
ขอพรวัดอาม่า , เจ้าแม่กวนอิมทะเล 
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา
ถ่ายรูปคู่กับหอไอดฟลจำลอง
ชมโบสเซนต์ปอล พักฮ่องกง 2 คืน !!

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน (FEB-MAY19) HKG02
http://www.grandholiday.co.th/view/2465
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล –เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง
  • วันที่ 2 : วิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
  • วันที่ 3 : กระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
21 ก.พ. 256223 ก.พ. 256215,99915,99914,9993,500
23 ก.พ. 256225 ก.พ. 256215,99915,99914,9993,500
09 มี.ค 256211 มี.ค 256215,99915,99914,9993,500
14 มี.ค 256216 มี.ค 256215,99915,99914,9993,500
16 มี.ค 256218 มี.ค 256215,99915,99914,9993,500
23 มี.ค 256225 มี.ค 256215,99915,99914,9993,500
28 มี.ค 256230 มี.ค 256215,99915,99914,9993,500
30 มี.ค 256201 เม.ษ. 256215,99915,99914,9993,500
04 เม.ษ. 256206 เม.ษ. 256215,99915,99914,9993,500
12 เม.ษ. 256214 เม.ษ. 256223,99923,99922,9993,500
14 เม.ษ. 256216 เม.ษ. 256223,99923,99922,9993,500
20 เม.ษ. 256222 เม.ษ. 256215,99915,99914,9993,500
11 พ.ค. 256213 พ.ค. 256214,99914,99913,9993,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก อื่นๆ