city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ฮ่องกงเหมาๆ 3วัน 2คืน (SEP2018)

ทัวร์ฮ่องกงเหมาๆ 3วัน 2คืน (SEP2018)

รหัส HK-OG159 ทัวร์ฮ่องกง

Cathay-Pacific-(CX)

ราคาเริ่มต้น 11,911 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ฮ่องกงเหมาๆ 3วัน 2คืน (SEP2018)

pdf

เที่ยวฮ่องกง..นอนฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360 ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์
/ วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียนช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน / ย่านเลดี้มาร์เก็ต / ซิตี้เกทเอาท์เลต
เดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์ไลน์ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ฮ่องกงเหมาๆ 3วัน 2คืน (SEP2018)
http://www.grandholiday.co.th/view/2203
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง+พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอาท์เลท
  • วันที่ 2 : ฮ่องกง – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชงกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – หาดรีพลัสเบย์ – ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เกต
  • วันที่ 3 : อิสระช้อปปิ้งถนนนาธานเต็มวัน – สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
15 ก.ย. 256117 ก.ย. 256111,911--5,500
21 ก.ย. 256123 ก.ย. 256111,911--5,500
22 ก.ย. 256124 ก.ย. 256111,911--5,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก อื่นๆ