city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน (SEP-OCT18) HKG15

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน (SEP-OCT18) HKG15

รหัส HK-ZG127 ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก

Cathay-Pacific-(CX)

ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท/ท่าน

เดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC
เยือนยุโรปกลางเอเชีย  วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน
ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY+หมุนกังหัน แก้ชง ณ วัดแชกง
เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล  ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน + หลอวู่ ซิตี้
เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง    โชว์สุดอลังการ ณ พระราชวังหยวนหมิง

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน (SEP-OCT18) HKG15
http://www.grandholiday.co.th/view/1630
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET - เซินเจิ้น
  • วันที่ 2 : เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
  • วันที่ 3 : ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล–ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่
  • วันที่ 4 : นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ
  •  ๖๗
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 01 ก.ย. 256104 ก.ย. 256114,99914,99913,9993,500
(เต็ม) 08 ก.ย. 256111 ก.ย. 256115,99915,99914,9993,500
08 ก.ย. 256111 ก.ย. 256115,99915,99914,9993,500
(เต็ม) 14 ก.ย. 256117 ก.ย. 256115,99915,99914,9993,500
15 ก.ย. 256118 ก.ย. 256115,99915,99914,9993,500
(เต็ม) 21 ก.ย. 256124 ก.ย. 256115,99915,99914,9993,500
(เต็ม) 21 ก.ย. 256124 ก.ย. 256115,99915,99914,9993,500
(เต็ม) 22 ก.ย. 256125 ก.ย. 256115,99915,99914,9993,500
(เต็ม) 22 ก.ย. 256125 ก.ย. 256115,99915,99914,9993,500
(เต็ม) 29 ก.ย. 256102 ต.ค. 256115,99915,99914,9993,500
06 ต.ค. 256109 ต.ค. 256114,99914,99913,9993,500
(เต็ม) 13 ต.ค. 256116 ต.ค. 256117,99917,99916,9993,500
13 ต.ค. 256116 ต.ค. 256117,99917,99916,9993,500
19 ต.ค. 256122 ต.ค. 256116,99916,99915,9993,500
(เต็ม) 20 ต.ค. 256123 ต.ค. 256116,99916,99915,9993,500
26 ต.ค. 256129 ต.ค. 256116,99916,99915,9993,500
27 ต.ค. 256130 ต.ค. 256116,99916,99915,9993,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก อื่นๆ