city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์อเมริกาตะวันตก BIG DEAL WEST USA ซานฟรานซิสโก อุทยานแห่งชาติ โยเซมิตี 8D5(MAY-OCT20)(GQ3SFO-CI001)

ทัวร์อเมริกาตะวันตก BIG DEAL WEST USA ซานฟรานซิสโก อุทยานแห่งชาติ โยเซมิตี 8D5(MAY-OCT20)(GQ3SFO-CI001)

รหัส US-GO013

China Airlines (CI)

ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท/ท่าน

ซานฟรานซิสโก | ล่องเรืออ่าวซานฟรานซิสโก | สะพานโกลเด้นเกต | อุทยานแห่งชาติ โยเซมิตี | ลาสเวกัส | ลอสแอนเจลิส

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์อเมริกาตะวันตก BIG DEAL WEST USA ซานฟรานซิสโก อุทยานแห่งชาติ โยเซมิตี 8D5(MAY-OCT20)(GQ3SFO-CI001)
http://www.grandholiday.co.th/view/4831
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – ซานฟรานซิสโก
  • วันที่ 2 : ซานฟรานซิสโก – ยอดเขาทวินพีค – ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ – ล่องเรืออ่าวซานฟรานซิสโก - สะพานโกลเด้นเกต – Union Square
  • วันที่ 3 : ซานฟรานซิสโก - อุทยานแห่งชาติ โยเซมิตี – น้ำตกโยเซมิตี – เฟรสโน
  • วันที่ 4 : เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส
  • วันที่ 5 : อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อแพ็คเกจทัวร์เสริม
  • วันที่ 6 : ลาสเวกัส – ลอสแอนเจลิส – สนามบิน
  • วันที่ 7 : ไต้หวัน – กรุงเทพฯ
  • วันที่ 8 : กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ49,90049,90049,9007,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์อเมริกา ทัวร์อเมริการาคาถูก อื่นๆ