city
  • Mobile. 081-9699934
มหัศจรรย์บาหลี 4 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์บาหลี 4 วัน 3 คืน

รหัส BT-BAL56-FD4D3N

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

มหัศจรรย์บาหลี 4 วัน 3 คืน

pdf

มนต์เสน่ห์ เกาะบาหลี วิหารทานาห์ลอต
บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ Pura Tirta Empul 
หมู่บ้านคินตามณี ภูเขาไฟ 
ทะเลสาบ บาตูร์
พิเศษ เมนูอาหารทะเลริมหาด จิมบารัน
บิน Air Asia 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
มหัศจรรย์บาหลี 4 วัน 3 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/4988
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : ดอนเมือง กรุงเทพฯ - อูลูวาตู - สวนวิษณุ - หาดจิมบารัน
  • วันที่ 2 : วัดทามันอายุน - วัดบราตัน - โรงงานช็อคโกแลต - วิหารทานาห์ลอต
  • วันที่ 3 : หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก - นาข้าวขั้นบันได - หมู่บ้านคินตามณี - วัดเทมภัคสิริงค์ - เมืองอูบุด
  • วันที่ 4 : KRISNA MARKET - สนามบินงูระห์ไร - ดอนเมือง กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
04 พ.ค. 256607 พ.ค. 256622,99922,99921,9994,000
08 ก.ค. 256611 ก.ค. 256618,99918,99917,9994,000
22 ก.ค. 256625 ก.ค. 256619,99919,99918,9994,000
17 ส.ค. 256620 ส.ค. 256619,99919,99918,9994,000
26 ส.ค. 256629 ส.ค. 256618,99918,99917,9994,000
09 ก.ย. 256612 ก.ย. 256618,99918,99917,9994,000
23 ก.ย. 256626 ก.ย. 256618,99918,99917,9994,000
07 ต.ค. 256610 ต.ค. 256618,99918,99917,9994,000
21 ต.ค. 256624 ต.ค. 256623,99923,99922,9994,000
26 ต.ค. 256629 ต.ค. 256619,99919,99919,9994,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย ทัวร์อินโดนีเซียราคาถูก อื่นๆ

ไฮไลท์ นำสักการะวัดเบซากีย์ MOTHER OF TEMPLE วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจำเกาะบาหลี อาหารไฮไลท์ Steamboat&BBQ  / อาหารทะเลริมหาด Jimbarun ชม วิหารกลางน้ำ วัดอุลันดานู ULAN DANU TEMPLE ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตาน วัดเลมปูยาง ประตูหินขนาดใหญ่ที่ราวกับประตูต่างมิติข้ามกาลเวลาที่มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟอากุง ชมความงดงามของ วิหารทานาล็อท วิหารกลาง มหาสมุทรอินเดียสุดงดงาม  รับพรและสิริมงคลจากน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แห่งวัด TEMPAKSIRING TEMPLE ทำกิจกรรมสุดท้าทาย ถ่ายรูปกับ BALI SWING พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว 2 คืน และที่พัก Pelaga Eco Park Style Glamping Tent 1 คืน