city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์บาหลี สวรรค์บนดิน 4วัน 2คืน (DEC19-MAR20)(ZDPS08)

ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์บาหลี สวรรค์บนดิน 4วัน 2คืน (DEC19-MAR20)(ZDPS08)

รหัส BALI-ZG032

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท/ท่าน

เกาะสวรรค์ บาหลี เที่ยวคุ้ม พักดี 4 ดาว สัมผัสมนต์เส่นห์แห่งเมืองบาหลี ชมวิหารทานาล็อต
วิหารหลวงเบซากีห์ วิหารเทมภัคสิริงค์ ชมโชว์สุดตื่นตาบารองแดนซ์ ดินเนอร์ชมพระอาทิตย์ตกดินชายหาดจิมบารัน
เช็คอินจุดชมวิว และถ่ายรูปรังนก วานากิรี ฮิลส์

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์บาหลี สวรรค์บนดิน 4วัน 2คืน (DEC19-MAR20)(ZDPS08)
http://www.grandholiday.co.th/view/3654
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง – สนามบิน – สนามบินงูระห์ไร – สวนพระวิษณุ – วิหารอูลูวาตู – ชมพระอาทิตย์ตกดินหาดจิมบารัน
  • วันที่ 2 : วิหารบาตูอัน – วิหารเทมภัคศิริงค์ – ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน – หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบบาตู – วิหารเบซากีห์
  • วันที่ 3 : โชว์ระบำบารองแดนซ์ – วานากิรีฮิลส์ – ถ่ายรูปรังนก – ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท – ภูเขาไฟเบดูกัลป์ – วิหารอูลันดานู – ทะเลสาบบราตัน – วิหารทานาห์ล็อต – ช้อปปิ้งห้างกฤษณะ – อนุสาวรีรามายณะ
  • วันที่ 4 : สนามบินชาติงูระห์ไร – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ12,999--3,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย ทัวร์อินโดนีเซียราคาถูก อื่นๆ

ชมวัดบราตัน ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเลสาบบราตัน ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารทานาต์ลอต ชมการแสดง บาร๊องแดนซ์ ที่มีชื่อเสียงของบาหลี วัดเทมภัคสิริงค์ หรือคนไทยเรียกติดปากว่า วัดน้ำพุศักสิทธิ์ ช๊อปปิ้งต่อราคาที่ ตลาดปราบเซียน  ทานบุฟเฟต์ ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม วัดเม็งวี วัดหลวงแห่งราชวงศ์เม็งวี ชมบรรยากาศตลาดพื้นเมืองอูบุด ชม วัดเบซากีซ์ และ บาหลีสวิงค์ พิเศษ!! รับประทานอาหารเย็นเมนูอาหารทะเล ณ ชายหาดจิมบาราน แถมฟรี!! ถุงผ้า+ร่ม