city
  • Mobile. 081-9699934
ปีใหม่ ทัวร์บาหลี โปรสุดคุ้ม บิดลัดฟ้า เที่ยวบาหลี 4วัน 3คืน (SEP2018) (BAL02)

ปีใหม่ ทัวร์บาหลี โปรสุดคุ้ม บิดลัดฟ้า เที่ยวบาหลี 4วัน 3คืน (SEP2018) (BAL02)

รหัส BALI-BI025 ทัวร์บาหลี ราคาถูก

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท/ท่าน

เดินทางสู่ประเทศอินโดนีเซีย  โดยสายการบิน ไทยแอร์ เอเชีย
สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเกาะบาหลี ชม วิหารทานาห์ลอต
บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ PURA TIRTA EMPUL  ชมหมู่บ้านคินตามณี   ภูเขาไฟ-ทะเลสาบบาร์ตูร์
ชายหาดจิมบารันและชายหาดคูต้า พิเศษ!!! ชมโชว์บารองแด๊นซ์
เต็มอิ่มกับ SEAFOOD ชมวิวริมหาด

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ปีใหม่ ทัวร์บาหลี โปรสุดคุ้ม บิดลัดฟ้า เที่ยวบาหลี 4วัน 3คืน (SEP2018) (BAL02)
http://www.grandholiday.co.th/view/1998
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ - บาหลี - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - วัดอูลูวาตู - สวนวิษณุ - หาดจิมบารัน
  • วันที่ 2 : หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก - ชมการแสดงบาร็อง - หมู่บ้านคินตามณี –บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวันพร้อมชมวิวภูเขาไฟบาตูร์ – ชิมกระแฟขี้ชะมด – วัดเทมภัคสิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หาดคูต้า
  • วันที่ 3 : ตลาดเมืองอูบุด – วัดบราตัน – วัดเม็งวี – วิหารทานาต์ลอต - คูต้า
  • วันที่ 4 : คูต้า - ช้อปปิ้งของฝากราคาถูก - กรุงเทพ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
20 ก.ย. 256123 ก.ย. 256116,90016,50015,9004,000
27 ก.ย. 256130 ก.ย. 256116,90016,50015,9004,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย ทัวร์อินโดนีเซียราคาถูก อื่นๆ