city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ปีใหม่ ทัวร์บาหลี โปรสุดคุ้ม บิดลัดฟ้า เที่ยวบาหลี 4วัน 3คืน (SEP2018) (BAL02)

ปีใหม่ ทัวร์บาหลี โปรสุดคุ้ม บิดลัดฟ้า เที่ยวบาหลี 4วัน 3คืน (SEP2018) (BAL02)

รหัส BALI-BI025 ทัวร์บาหลี ราคาถูก

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท/ท่าน

เดินทางสู่ประเทศอินโดนีเซีย  โดยสายการบิน ไทยแอร์ เอเชีย
สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเกาะบาหลี ชม วิหารทานาห์ลอต
บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ PURA TIRTA EMPUL  ชมหมู่บ้านคินตามณี   ภูเขาไฟ-ทะเลสาบบาร์ตูร์
ชายหาดจิมบารันและชายหาดคูต้า พิเศษ!!! ชมโชว์บารองแด๊นซ์
เต็มอิ่มกับ SEAFOOD ชมวิวริมหาด

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ปีใหม่ ทัวร์บาหลี โปรสุดคุ้ม บิดลัดฟ้า เที่ยวบาหลี 4วัน 3คืน (SEP2018) (BAL02)
http://www.grandholiday.co.th/view/1998
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ - บาหลี - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - วัดอูลูวาตู - สวนวิษณุ - หาดจิมบารัน
  • วันที่ 2 : หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก - ชมการแสดงบาร็อง - หมู่บ้านคินตามณี –บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวันพร้อมชมวิวภูเขาไฟบาตูร์ – ชิมกระแฟขี้ชะมด – วัดเทมภัคสิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หาดคูต้า
  • วันที่ 3 : ตลาดเมืองอูบุด – วัดบราตัน – วัดเม็งวี – วิหารทานาต์ลอต - คูต้า
  • วันที่ 4 : คูต้า - ช้อปปิ้งของฝากราคาถูก - กรุงเทพ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
20 ก.ย. 256123 ก.ย. 256116,90016,50015,9004,000
27 ก.ย. 256130 ก.ย. 256116,90016,50015,9004,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย ทัวร์อินโดนีเซียราคาถูก อื่นๆ

ชมวัดอูลูวาตู วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร  ชมหมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านแห่งนี้เป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่สวยงามที่สุด ชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาไฟ และทะเลสาบบาร์ตูห์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ชมวัดทานาห์ลอต  ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี"  ชมมหาเจดีย์บุโรพุทโธ “Borobudor” ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรูโดย สายการบินแห่งชาติการบิน