city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์บาหลี-บรูไน สบาย...สบาย 5วัน 4คืน (DEC17-JAN18)

ทัวร์บาหลี-บรูไน สบาย...สบาย 5วัน 4คืน (DEC17-JAN18)

รหัส BALI-SB022

Royal Brunei (BI)

ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์บาหลี-บรูไน สบาย...สบาย 5วัน 4คืน (DEC17-JAN18)

pdf

เที่ยวสุดคุ้ม 2 ประเทศบาหลี(อินโดนีเซีย)+บรูไน โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์
 วัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสาบ บาหลี
ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต
ผ่านชมพระราชวัง ISTANA NURUL IMAN พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ล่องเรือชมลิงจมูกยาว บนเกาะบอเนียว ที่เดียวในโลก

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์บาหลี-บรูไน สบาย...สบาย 5วัน 4คืน (DEC17-JAN18)
http://www.grandholiday.co.th/view/1632
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – บรูไน - บาหลี
  • วันที่ 2 : ระบำบารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟ บาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) – ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน
  • วันที่ 3 : วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี) – เทือกเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานูบราตัน – ชมวิวนาขั้นบันได - วัดทานาห์ลอต - หาดจิมบารัน
  • วันที่ 4 : บาหลี-บรูไน-ผ่านชมพระราชวัง ISTANA NURUL IMAN-ผ่านชม มัสยิด OMAR ALI SAIFFUDDIEN – มัสยิด JAME ASR HASSANIL BOLKIAH –หมู่บ้านกลางน้ำ-พิพิธภัณฑ์ ROYAL REGALIA – ล่องเรือชมลิงจมูกยาว – ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 5 : สนามบินบรูไน - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
05 ธ.ค. 256009 ธ.ค. 256020,99919,99918,9995,999
12 ธ.ค. 256016 ธ.ค. 256019,99918,99917,9995,999
19 ธ.ค. 256023 ธ.ค. 256022,99921,99920,9996,999
26 ธ.ค. 256030 ธ.ค. 256023,99922,99921,9996,999
02 ม.ค. 256106 ม.ค. 256122,99921,99920,9996,999
09 ม.ค. 256113 ม.ค. 256119,99918,99917,9995,999
16 ม.ค. 256120 ม.ค. 256119,99918,99917,9995,999
23 ม.ค. 256127 ม.ค. 256119,99918,99917,9995,999
30 ม.ค. 256103 ก.พ. 256119,99918,99917,9995,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย ทัวร์อินโดนีเซียราคาถูก อื่นๆ