city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์อินโดนีเซีย โบรโม่ บรูไน 5 วัน 4คืน (DEC-FEB 18)

ทัวร์อินโดนีเซีย โบรโม่ บรูไน 5 วัน 4คืน (DEC-FEB 18)

รหัส BALI-SB021 ทัวร์บรูไน ราคาถูก

Royal Brunei (BI)

ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์อินโดนีเซีย โบรโม่ บรูไน 5 วัน 4คืน (DEC-FEB 18)

pdf

เดินทางสู่ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัลบรูไน แอร์ไลน์
ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ภูเขาไฟโบรโม่
ชมน้ำตก Madakaripura น้ำตกที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย
ชมมัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiahมัสยิดทองคำแห่งชาติของบรูไน
ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส หรือที่เรียกกันว่า ลิงจมูกยาว

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์อินโดนีเซีย โบรโม่ บรูไน 5 วัน 4คืน (DEC-FEB 18)
http://www.grandholiday.co.th/view/1617
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – บรูไน – สุราบายา
  • วันที่ 2 : สุราบายา – น้ำตก Madakaripura – หมู่บ้านเซโมโรลาวัง
  • วันที่ 3 : เซโมโรลาวัง – ชมวิวภูเขาไฟโบรโม่ – วัด Luhur Poten - House of Sampoerna – อนุสรณ์ เรือดำน้ำ- ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง
  • วันที่ 4 : มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia – มัสยิด Omar Ali Saiffuddien - หมู่บ้านกลางน้ำ - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว
  • วันที่ 5 : บรูไน-กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
05 ม.ค. 256109 ม.ค. 256121,99920,99919,9995,999
12 ม.ค. 256116 ม.ค. 256121,99920,99919,9995,999
19 ม.ค. 256123 ม.ค. 256121,99920,99919,9995,999
26 ม.ค. 256130 ม.ค. 256121,99920,99919,9995,999
02 ก.พ. 256106 ก.พ. 256121,99920,99919,9995,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย ทัวร์อินโดนีเซียราคาถูก อื่นๆ

ชมวัดอูลูวาตู วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร  ชมหมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านแห่งนี้เป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่สวยงามที่สุด ชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาไฟ และทะเลสาบบาร์ตูห์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ชมวัดทานาห์ลอต  ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี"  ชมมหาเจดีย์บุโรพุทโธ “Borobudor” ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรูโดย สายการบินแห่งชาติการบิน