city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์สิงคโปร์  OHO SINGAPORE 3 วัน 2 คืน  (NOV-DEC 16)

ทัวร์สิงคโปร์  OHO SINGAPORE 3 วัน 2 คืน  (NOV-DEC 16)

รหัส SG-GO027 ทัวร์สิงคโปร์ ราคาถูก

Singapore Airlines (SQ)

ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์สิงคโปร์  OHO SINGAPORE 3 วัน 2 คืน  (NOV-DEC 16)

pdf

ทัวร์สิงคโปร์ OHO 3 วัน 2 คืน  ชมโรงแรมสุดหรู มารีนาเบย์แซนส์ ที่มีสวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ชมโชว์น้ำพุ แสง สี เสียง “WONDER FULL LIGHT” สุดอลังการที่อ่าวมารีน่า
เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สุดอลังการของสิงคโปร์ “GARDEN BY THE BAY”
สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า) ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเมอร์ไลออน
ชมวิถีชีวิตของชาวจีนย่านไชน่าทาวน์ พร้อมสักการะเจ้าแม่กวนอิม
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด เดินทางโดย สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์สิงคโปร์  OHO SINGAPORE 3 วัน 2 คืน  (NOV-DEC 16)
http://www.grandholiday.co.th/view/880
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – การ์เด้นบายเดอะเบย์ – ล่องเรือบั๊มโบ๊ท – ชมโชว์น้ำพุ แสง สี เสียง “WONDER FULL LIGHT” อ่าวมารีน่า
  • วันที่ 2 : สนุกสนานเต็มวันใน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
  • วันที่ 3 : เมอร์ไลออน – ซันเทคซิตี้ (FOUNTAIN OF WEALTH) ไชน่าทาวน์ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – อิสระช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 04 พ.ย. 255906 พ.ย. 255917,90017,90016,9004,500
(เต็ม) 11 พ.ย. 255913 พ.ย. 255917,90017,90016,9004,500
(เต็ม) 18 พ.ย. 255920 พ.ย. 255917,90017,90016,9004,500
(เต็ม) 25 พ.ย. 255927 พ.ย. 255917,90017,90016,9004,500
(เต็ม) 02 ธ.ค. 255904 ธ.ค. 255918,90018,90017,9004,500
(เต็ม) 03 ธ.ค. 255905 ธ.ค. 255919,90019,90018,9004,500
(เต็ม) 03 ธ.ค. 255905 ธ.ค. 255920,90019,90019,9004,500
(เต็ม) 10 ธ.ค. 255912 ธ.ค. 255920,90019,90019,9004,500
(เต็ม) 16 ธ.ค. 255918 ธ.ค. 255918,90018,90017,9004,500
(เต็ม) 17 ธ.ค. 255919 ธ.ค. 255919,90019,90018,9004,500
(เต็ม) 31 ธ.ค. 255902 ม.ค. 256022,90022,90021,9004,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก อื่นๆ